Actuele informatie over het coronavirus in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voor het burgemeesterschap van Voorschoten hebben slechts vijf kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting medio oktober 2019 in functie treden.

De sollicitanten – 3 vrouwen en 2 mannen – variëren in de leeftijd van 42 tot 60 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Commissaris Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, dat is een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting medio juli 2019 twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature is ontstaan ontstaan na het vertrek van burgemeester J.M. Staatsen per 1 september 2016. Momenteel is Pauline Bouvy-Koene waarnemend burgemeester in Voorschoten. Zij blijft aan tot het moment waarop de vacature is vervuld.