Gemeenten in het stroomgebied van Rijnland gaan in 2020 nauw samenwerken met hoogheemraadschap van Rijnland en stichting Coast Busters om de komst mogelijk te maken van een luchtbellenscherm dat plastic afval wegvangt bij boezemgemaal Katwijk. De komst hangt af van een onderzoek naar de haalbaarheid en kosten.

Lees verder....

In de Duivenvoordecorridor gaat op vrijdag 29 november officieel de bouw van start van de nieuwbouwwijk Roosenhorst. Om 14.30 uur is een feestelijke bijeenkomst met toekomstige bewoners op de bouwplaats. Burgemeester Pauline Bouvy en wethouder Cramwinckel zijn hierbij aanwezig.

Lees verder....

De ontwikkeling van woningbouw op het huidige Intratuinterrein is een stap dichterbij gekomen. Tijdens de commissievergadering WRG van 14 november werd het raadsvoorstel voor de anterieure overeenkomst besproken. Deze overeenkomst is de eerste stap naar verdere ontwikkeling van het gebied. De coalitiepartijen D66, GroenLinks en VVD zijn zeer enthousiast over dit raadsvoorstel. Ook alle oppositiepartijen reageerde positief.

Lees verder....

Sinds vrijdag mag de gemeente Voorschoten zich officieel een Faitrade gemeente noemen. Een  ‘Fairtrade gemeente’ is een titel die aangeeft dat in de gemeente winkels, horeca, bedrijven en instellingen, organisaties en de lokale overheid samenwerken voor meer eerlijke handel.

Lees verder....

Mevrouw A.W.T. (Anita) van Hoeve-Visser is zaterdag 26 oktober koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Van Hoeve Visser ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Pauline Bouvy-Koene in Het Kruispunt.

Lees verder....

Het college van Voorschoten is nu een jaar aan de slag met het collegeakkoord Duurzaam Vooruitstrevend. Tijdens dit jaar hebben wij een start gemaakt met het concretiseren en uitwerken van het coalitieakkoord. Met de begroting is het mogelijk om komende jaren te investeren in ons dorp. Wel moeten we waken dat we ons niet rijk rekenen, er zijn diverse onzekere factoren waardoor we goed op ons geld moeten blijven letten. Desondanks kunnen we een fors aantal zichtbare investeringen doen.

Lees verder....

Hoe denkt u over de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis? Die vraag staat centraal bij de komende dorpsdialoog. De dorpsdialoog over het Ambachts- en Baljuwhuis is op dinsdagavond 29 oktober in de grote zaal van het Bondsgebouw in Voorschoten. De dorpsdialoog duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur en is vrij toegankelijk. Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie en thee. Het adres is Leidseweg 100 in Voorschoten.

Lees verder....

Een energieneutraal Voorschoten kunnen we alleen samen realiseren. Daarom zoeken we als gemeente voortdurend de samenwerking met onze inwoners. Een van de acties die we daartoe ondernemen, is het faciliteren van een netwerk van energie-ambassadeurs.

Lees verder....

Voor de zomer heeft het college van benw de gemeenteraad geïnformeerd over de intentie tot verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Hierop zijn veel reacties en vragen gekomen die zowel waren gericht aan het college als aan de gemeenteraad. In de gemeenteraad van 18 juli is met algemene stemmen een motie aangenomen om geen onomkeerbare besluiten te nemen.

Lees verder....

ok het college van B&W Voorschoten wil een betere balans tussen de hoogte van de leges en de bouwkosten bij (kleinere) bouwprojecten. In overleg met onder ander de gemeenteraad van Voorschoten, de  Ondernemersvereniging Voorschoten en de Rekenkamercommissie heeft wethouder Marcel Cramwinckel (Ruimtelijke Ordening & Financiën) een onderzoek laten uitvoeren naar de hoogte en de structuur van de huidige legestarieven voor omgevingsvergunningen in Voorschoten.

Lees verder....

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?

 
 

Aantal dagen nog te bestellen :

0

De Voorschoten 2020 kalender is nog tot en met 15 december 2019 te bestellen. Hierna stoppen we met het aannemen van bestellingen.

De kalender is niet verkrijgbaar in de winkel maar alleen online. Wilt u zo'n kalender van Voorschoten met het mooie jaartal 2020, ga dan naar www.voorschotenonline.nu/kalender.

De levertijd is momenteel 1 week.

DECEMBERAANBIEDING

Ga voor meer aanbiedingen naar : www.voorschotenonline.nu/aanbiedingen