De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

De gemeente Voorschoten kreeg van de basisscholen het signaal dat er tijdens de tweede coronagolf veel meer ouders gebruik maken van de noodopvang. De combinatie tussen het digitaal lesgeven en het opvangen van de kinderen op school, is voor sommige scholen bijna niet meer te vol te houden. De gemeente, de basisscholen, kinderopvangorganisaties, de GGD en Voorschoten Voor Elkaar hebben een online gesprek gevoerd om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen.

Lees verder...

In Nederland willen we steeds meer duurzame energie gebruiken. Zon en wind zijn belangrijke duurzame energiebronnen. Maar ook deze energie moet ergens worden opgewekt. Welke gebieden in uw dorp en in de omgeving vindt u hiervoor geschikt? En welke minder, of helemaal niet? En wilt u worden betrokken bij energieprojecten bij u in de buurt? Zo ja, hoe? Dat willen we als gemeente Voorschoten graag van u weten.
Lees verder...

De Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest en Vereniging Noord-Hofland en de gemeente Voorschoten hebben een nieuw huurcontract ondertekend voor hun activiteitencentra De Boschbloem en Alettahof. De vernieuwde contracten gaan in op 1 januari 2021. Hierbij zijn heldere afspraken vastgelegd over wederzijdse taken en verantwoordelijkheden als bijvoorbeeld beheer en onderhoud.
Lees verder...

Wie in Voorschoten zonnepanelen plaatst, hoeft vanaf 1 januari 2021 geen bouwleges meer te betalen. Dat heeft de raad vorige week besloten tijdens het vaststellen van de belasting- en legesverordeningen voor 2021. De regeling geldt tot het moment dat de doelstellingen van een energieneutraal Voorschoten zijn bereikt.
Lees verder...

Afgelopen donderdag werd een jarenlange discussie over de bouwplannen bij Segaar afgesloten. Lange tijd zochten betrokkenen naar een mogelijkheid voor extra woningbouw plus gemeentelijke inkomsten door ook het ernaast gelegen Arsenaal mee te ontwikkelen zonder dat dit ten koste zou gaan van al het groen. Toen dit onmogelijk bleek ontstond een patstelling. Daar is nu, met brede steun in de raad, een einde aan gemaakt.

Lees verder...

De gemeente Voorschoten heeft zich aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Dat betekent dat de gemeente vanaf nu relevante informatie over criminaliteit en fraude krijgt. De samenwerking tussen de gemeente en het meldpunt is een belangrijke stap om criminaliteit en misdaden aan te pakken waarbij onder- en bovenwereld zich vermengen.

Lees verder...

Het klimaat verandert. De temperatuur op aarde stijgt door de toename van broeikasgassen. Steeds vaker zien we hier de gevolgen van: een stijgende zeespiegel, hittegolven en hevige regenval. Om verdere klimaatverandering te beperken, wil Nederland overstappen van energie uit olie, kolen en gas naar energie dat duurzaam is opgewekt door bijvoorbeeld zon en wind. Ook gaan we onze woningen beter isoleren en op een duurzame manier verwarmen.

Lees verder...

Een grote stap richting een eigen gemeentelijke organisatie is door de twee colleges afgelopen dinsdag gezet. In december vragen de beide colleges toestemming aan hun raad om uit de gemeenschappelijke regeling van de WODV te treden. Een belangrijke mijlpaal op weg naar twee zelfstandige ambtelijke organisaties. Als de raad instemt met dit voorstel zullen naar verwachting in het voorjaar van 2021 de medewerkers in de nieuwe organisaties van start gaan.

Lees verder...