Op maandag 12 maart vond de netwerkavond “Jong geleerd, groen gedaan!” plaats op de Kinderboerderij in Voorschoten. De lokale afdelingen van GroenLinks en de VVD organiseerden de avond in samenwerking met de Ontdektuin Voorschoten, met het doel een brug te slaan tussen natuur- en milieuorganisaties enerzijds en educatie anderzijds. De insteek was vooral om van elkaar te leren, geïnspireerd te raken en mogelijkheden tot praktische samenwerking te ontdekken.

In Voorschoten en omgeving zijn er gelukkig veel mogelijkheden voor kinderen om met de thema’s natuur en milieu aan de slag te gaan, zoals duidelijk bleek uit de opkomst van de avond. Naast de Kinderboerderij, waren onder andere de Natuurspeeltuin, Boerderij de Kasteelhoeve, de Imkersvereniging Leiden e.o., de Volkstuindersvereniging Voorschoten, en Stichting Horst en Weide aanwezig. Daphne van Es, kandidaat raadslid voor GroenLinks, viel vooral het grote enthousiasme van de aanwezigen op, en hun gedrevenheid om hun kennis en ervaring over te brengen op volgende generaties. “Ik wil me er persoonlijk voor inzetten om deze organisatie te ondersteunen bij hun inspanningen om kinderen actief kennis te laten maken met natuur en milieu.”

De avond begon met een korte presentatie door Joske Slijkhuis. Zij is als vrijwilliger betrokken bij Technolab Leiden, een mooi voorbeeld van innovatieve samenwerking tussen diverse organisaties op het gebied van milieu en educatie. Hierna werd de grote rijkdom aan natuur- en milieueducatie die de verschillende organisaties in Voorschoten al bieden in kaart gebracht. Aan bod kwamen onder andere de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, die spelen bij het betrekken van onderwijsinstellingen bij het natuur- en milieu aanbod in de regio. Naast concrete lessen werd er ook een grote verscheidenheid aan ideeën en voorbeelden naar voren gebracht. Zo werd het vooral een avond vol inspiratie!

Ook voor de gemeente is een rol weggelegd bij het bevorderen van natuur- en milieu educatie. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de gemeente in ieder geval een rol kan spelen met betrekking tot kennisuitwisseling en communicatie. Martine Zoun, kandidaat raadslid voor de VVD, sloot de avond af en bedankte alle betrokken organisaties voor hun inzet en gedrevenheid voor Voorschoten. “We willen de lessen van deze avond zeker meenemen in de komende raadsperiode!” 

 
Back To Top