De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

De fractie van GroenLinks was eerder positief over de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, vanwege de zorgvuldige voorwaarden waaronder dat zou gebeuren. Dat betekent natuurlijk niet dat wij het pand te grabbel willen gooien. Een recent voorstel om het Ambachts- en Baljuwhuis in de openbare verkoop te doen baarde ons dan ook zorgen. We zagen te weinig garantie op een goed voorstel en maakten ons zorgen een fuik in te zwemmen, waarbij we uiteindelijk vast zouden zitten aan een tegenvallend plan. Het Ambachts- en Baljuwhuis verdient wat ons betreft beter en dat gevoel werd gedeeld door vele fracties.

Lees verder...

Ook voor het komende jaar heeft Voorschoten weer een sluitende begroting kunnen presenteren, ondanks de financiële problemen waar gemeenten in het hele land mee worstelen. GroenLinks is erg blij dat er door een breed gedragen amendement bovendien flink meer geld is vrijgemaakt om samen met inwoners praktisch aan de slag te gaan met het groener, zuiniger en leefbaarder maken van Voorschoten. Desondanks ligt er voor de komende jaren nog een flinke klus voor het gemeentebestuur.

Lees verder...

Nadat een meerderheid van de gemeenteraad het onderhandelingsresultaat voor de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis aan de huidige huurder afwees, komt het college nu met een voorstel voor een openbare verkoop. GroenLinks zag veel goede punten in het oorspronkelijke plan en wil nu strakkere randvoorwaarden om te voorkomen dat de uitkomst straks een grote stap terug betekent.

Lees verder...

De nieuwe verordening om wateroverlast te beperken is een volgende stap in het beschermen van Voorschoten tegen klimaatveranderingen. Wateroverlast treft inwoners in delen van Voorschoten namelijk nadrukkelijk. Het College zet de lijn door met het nemen van maatregelen om ons milieu en leefomgeving beter bestand te maken voor de toekomst. GroenLinks is blij dat er nu voortvarend voorstellen komen.

Lees verder...

GroenLinks is erg blij dat de gemeenteraad afgelopen donderdag een aantal voor GroenLinks belangrijke voorstellen unaniem heeft aangenomen. Het concept van de regionale energiestrategie is nu akkoord voor Voorschoten, net als het voorlopig ontwerp milieubeleidsplan en een fietsveiligheidsplan. Wethouder Spil maakt hiermee een vliegende start, natuurlijk ook met dank aan de voorbereiding onder haar voorganger Lamers.

Lees verder...

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....