Sport

Voorschoten - De sombere week voor zwembad Het Wedde en haar medewerkers werd op zondag 12 november toch heel feestelijk afgesloten. Maar liefst 93 kinderen haalden hun zwemdiploma in het mooie Voorschotense zwembad.
Een sombere week, omdat een meerderheid van de gemeenteraad een begroting heeft aangenomen waarin staat opgenomen dat er na 2021 geen subsidie meer wordt verstrekt aan zwembad Het Wedde. Wel werd er een belofte gedaan om een onderzoek in te stellen of en op welke manier zwembad Het Wedde open kan blijven. Onzekere tijden voor het zwembad en haar medewerkers dus.
 
Omdat er maar liefst 93 zwemdiploma’s vergeven werden werd zondag een feestelijke zondag in Het Wedde.  Om 14.15 uur kwamen de eerste kandidaten voor het A-diploma en hun supporters al over de brug van de Voorwatering bij het Tuinderspad. Om 14.45 uur mochten zij verkleden en niet veel later werden zij door hun supporters en Jip, de mascotte van zwembad Het Wedde met luid gejuich onthaald in zwembad Het Wedde.
 
Het eerste zwemdiploma
Alle kandidaten lieten zien over de juiste vaardigheden te beschikken, daarmee voldeden zij aan alle eisen die het NPZ-NRZ aan het diploma A heeft gesteld. Een filmpje van de enkelvoudige rugslag van de diploma A-kandidaten is te zien op de Facebookpagina van zwembad Het Wedde. Nadat er een ‘officieel’ persmoment had plaatsgevonden, kregen de kinderen hun diploma uitgereikt en konden zij met mascotte Jip op de foto.
 
Toversprong
De diploma-B kandidaten mochten om 16.15 uur gaan verkleden en niet veel later lagen ook zij in het zwembad! Watertrappen nadat zij met een ‘toversprong’ te water gingen was een van de uit te voeren onderdelen van het examenprogramma. Ook bij deze groep konden de zwemonderwijzers alle kandidaten feliciteren, 34 kinderen behaalden hun B-diploma.
 
Compleet Zwem-ABC
Last, but not least, de diploma C-kandidaten. Om even over half 6 sprongen zij het water in met als doel het compleet maken van het Zwem-ABC. En dat lukte ze, fantastisch! Het programma van eisen voor het C-diploma vraagt naast specifieke technieken ook veel uithoudingsvermogen van de kandidaten. De kandidaten hebben laten zien over zowel de juiste zwemtechnieken als het uithoudingsvermogen te beschikken. Maar liefst 20 kinderen complementeerden met het behalen van hun C-diploma het Zwem-ABC in zwembad Het Wedde.
 
Trots
Zwembad Het Wedde is er trots op weer zoveel kinderen te hebben opgeleid naar een diploma van het Zwem-ABC. De zwemonderwijzers hopen dat alle kinderen hun Zwem-ABC zullen gaan complementeren en wensen de kinderen veel maar vooral veilig zwemplezier toe!
 
Over het Zwem-ABC
Sinds oktober 1998 gaat iedereen die leert zwemmen in opleiding voor het Zwem-ABC. Wie alle drie diploma's (A, B en C) bezit krijgt het predikaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.
 
Van de diploma-uitreiking zijn groepfoto’s gemaakt, deze zijn te bekijken op: https://sportfondsenvoorschoten.nl/fotos
Video’s van het diplomazwemmen kunnen bekeken worden op: https://www.facebook.com/zwembadhetwedde/
 

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

Maak kennis met bedrijven in jouw buurt. Je vindt ze overzichtelijk in onze adressengids.....

Uw bedrijf ook op deze website én in de VoorschotenOnline APP? : Klik hier voor meer informatie....