Door het ontbreken van voldoende afvalbakken bij evenementen, zoals de Paardenmarkt en het Weekend van Voorschoten, eindigt veel materiaal, zoals plastic drinkbekers en voedselverpakkingen, onnodig op straat. Dit tot grote ergernis van de bewoners, die er de volgende dag doorheen moeten waden.

Bij de meeste evenementen is het een goed gebruik om het evenemententerrein te voorzien van ruim voldoende afvalbakken, zodat alle bezoekers hun afval op een normale manier kwijt kunnen.
Het beschikbaar stellen van afvalbakken levert niet alleen een bijdrage aan het milieu, maar ook een kostenbesparing. Ophalen van afvalbakken is immer veel voordeliger dan vegen en rapen.

ONS Voorschoten dringt er bij de gemeente op aan om in het vervolg bij evenementen, zoals de Paardenmarkt, en Het Weekend van Voorschoten, te zorgen voor voldoende afvalbakken op en rond het evenementengebied.

 
Back To Top