Welkom bij Voorschoten Online   Click to listen highlighted text! Welkom bij Voorschoten Online

Voorschotense begroting voor 2017: Zelfstandig en zuinig

Voorschoten – Voorschoten blijft zelfstandig met een eigen gemeentebestuur en eigen agenda. Dat staat te lezen in de begroting 2017. De financiën zijn op orde maar nog niet gezond en dat betekent dat er verder bezuinigd moet worden.

Het gaat economisch beter in Nederland maar ‘voor de gemeente zijn het nog steeds financieel moeilijke tijden waardoor soms pijnlijke beslissingen genomen worden om ook in de nabije toekomst voldoende middelen te hebben om te kunnen investeren, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een persbericht.
 
Die begroting is reëel en sluitend, dat wel maar ‘De gemeentelijke financiën moeten van kloppend groeien naar een gezonde situatie’, aldus verantwoordelijk wethouder Financiën Eppe Beimers. En dat betekent zoveel dat Voorschoten zich geen grote uitgaven kan permitteren en elk dubbeltje twee keer omdraait voordat het uitgegeven wordt. 
 
Zelfstandig
De gemeente blijft zich inzetten voor zelfstandigheid met behoud van de samenwerkingen in de regio. Op dit moment wordt er een bestuurskrachtmeting gehouden. Onderzocht wordt hoe het bestuur van Voorschoten functioneert. De komende maanden worden de resultaten bekend.
 
De kosten van de gezamenlijke ambtenarenorganisatie met Wassenaar moeten de komende jaren minder worden. De uitkomsten van de kerntakentakendiscussie (welke taken dient de gemeente wel en niet uit te voeren) begin 2017 zal een belangrijke bijdrage leveren aan de keuzerichtingen voor (toekomstige) bezuinigen en investeringen. De kerntakendiscussie die volgt op de bestuurskrachtmeting zal in samenspraak plaatsvinden met inwoners, ondernemers en instellingen.
 
Plannen
Die kerntaken moeten overigens wel uitgevoerd worden. In 2017 wordt het werk aan Knooppunt Voorschoten en kruispunt Koninklijke Marinelaan afgerond en het aantal fietsparkeerplaatsen bij het station wordt uitgebreid.
 
Verder gaat de gemeente kijken in hoeverre een passantenhaven in het centrum realiseerbaar is. Samen met Voorschoten Toeristisch Overleg worden de plannen op het gebied van marketing en toerisme voorbereid. Het centrum wordt toekomstbestendig gemaakt waardoor het nog aantrekkelijker wordt voor het toerisme.
 
Kwetsbare mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen maar dan is het zaak dat er passende zorg komt. Samen met vrijwilligers, mantelzorgers en professionals wordt gewerkt aan behoud van alle voorzieningen.
 
Voorschoten werkt actief samen met werkgevers via het werkgeversservicepunt (WSP) en onderhoudt nauw contact met de arbeidsmarktregio Haaglanden en de Leidse regio. Via een arbeidsmarktoffensief wordt gewerkt aan een hogere uitstroom uit de bijstand. Deze uitstroom betekent ook lagere kosten zodat deze minder zwaar drukken op het gemeentelijk budget (Buig-gelden).
 
In 2017 is het masterplan riool en water in Noord-Hofland afgerond en werkt de gemeente aan masterplannen voor riool en water voor de wijken Adegeest en Bijdorp.
 
De gemeente gaat volgend jaar ook op zoek naar alternatieven om de wachttijd voor een sociale huurwoning te verminderen. Onlangs is een plan voor semi-permanente woningen aan het Nicolaespad afgewezen. In samenwerking met corporaties en bouwondernemingen wordt verder onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden.
 
De afgelopen jaren is veel gemeenschapsgeld gestoken in het opkopen en slopen van oude bloemenkassen om zo de kwaliteit van Duivenvoordecorridor te versterken. Om dit financieel mogelijk te maken is in goed overleg met de provincie en rijk afgesproken dat beperkte woningbouw is toegestaan om zo financiële middelen terug te krijgen. Bij de beperkte nieuwbouw wordt rekening gehouden met de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied.
 
De volledige programmabegroting is na te lezen op www.voorschoten.nl/begroting

Click to listen highlighted text!
Cookie- en Privacybeleid

VoorschotenOnline gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u de instellingen wijzigen in uw browser. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.