Sinds vrijdag mag de gemeente Voorschoten zich officieel een Faitrade gemeente noemen. Een  ‘Fairtrade gemeente’ is een titel die aangeeft dat in de gemeente winkels, horeca, bedrijven en instellingen, organisaties en de lokale overheid samenwerken voor meer eerlijke handel.

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene ontving het Fairtrade Gemeente bord van de heer Jos Harmsen, supply & development manager bij Stichting Max Havelaar Nederland namens de Sitichting Faitrade Gemeenten Nederland.

In haar toespraak gaf de burgemeester aan dat Voorschoten een lange traditie heeft op het gebied van eerlijk handelen en eerlijk produceren. Zo is er sinds 1994 een Wereldwinkel in Voorschoten en is de gemeente zelf al enige tijd actief met een duurzaam inkoopbeleid.

Fairtrade zorgt ervoor dat producten uit ontwikkelingslanden onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Bij fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op gedwongen of kinderarbeid nageleefd. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk. Ook zorgt fairtrade voor langdurige handelsrelaties, zodat boeren en producenten kunnen investeren in zichzelf, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven.

De oorsprong van de Fairtrade Gemeente Voorschoten campagne is een burgerinitiatief uit 2015. Dit initiatief werd op 10 november 2016 overgenomen door de gemeenteraad, die na een unaniem aangenomen motie het college van B&W, met als trekker toenmalige wethouder Daan Binnendijk,  effectieve stappen heeft gezet om van Voorschoten een herkenbare fairtrade gemeente te maken. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft de nieuwe verantwoordelijke wethouder, Monique Lamers, aangegeven op dezelfde wijze als haar voorganger in de werkgroep te willen deelnemen en heeft zij de werkgroep o.a. gefaciliteerd met een hernieuwde  introductiebrief/steunbetuiging ten behoeve van de nulmetingen.

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene benadrukte dat niet zozeer de gemeente deze mijlpaal heeft bereikt, maar veeleer de Voorschotense gemeenschap als geheel. Naast de Wereldwinkel zijn er vijf supermarkten, drie horeca-instellingen en drie winkels die aan de landelijke criteria van de Fairtrade Gemeente campagne voldoen.

Verder zijn er bedrijven en maatschappelijke instellingen waar op de werkvloer fairtrade producten zoals koffie, thee en suiker worden gebruikt.  Het gaat dus om een breed gedragen initiatief, waarbij naast de werkgroep vele Voorschotenaren ertoe hebben bijgedragen dat Voorschoten de verlening van de Fairtrade Gemeente titel kan vieren.

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW