Het college van Voorschoten is nu een jaar aan de slag met het collegeakkoord Duurzaam Vooruitstrevend. Tijdens dit jaar hebben wij een start gemaakt met het concretiseren en uitwerken van het coalitieakkoord. Met de begroting is het mogelijk om komende jaren te investeren in ons dorp. Wel moeten we waken dat we ons niet rijk rekenen, er zijn diverse onzekere factoren waardoor we goed op ons geld moeten blijven letten. Desondanks kunnen we een fors aantal zichtbare investeringen doen.

Bereikbaarheid en verkeer
Voorschoten moet goed bereikbaar zijn, per auto, maar ook zeker met het openbaar vervoer. Zo investeren we in nieuwe fietsenstalling bij het station, werken we samen met Leiden en Leidschendam-Voorburg aan een betere bereikbaarheid via de A4 en is er een busverbinding van station Voorschoten naar Wassenaar.

Duurzaamheid en zorg voor groen
In Voorschoten zijn we trots op ons groen. Op allerlei manieren stimuleren we dat ontwikkelingen en duurzaamheid hand in hand gaan. Zo wordt er alleen nieuwbouw toegestaan op plaatsen waar al gebouwd is. We bevorderen bewegen en buitenspelen. Verduurzaming van het (lokale) leefklimaat is voor ons een belangrijk speerpunt en dus willen wij ons goed voorbereiden op de toekomst. We streven naar een energieneutraal Voorschoten in 2030.

Goede zorg en een vitale, toegankelijke samenleving
Om de zorg kwalitatief sterk en betaalbaar te houden, blijven we inzetten op het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, zodat we later kostbare zorgtrajecten kunnen voorkomen. We willen een gezonde levensstijl promoten en het gebruik van de fiets stimuleren, zodat mensen langer vitaal blijven.

Meer woningen voor starters en senioren
Om ouderen en jongeren aan een goede en betaalbare woning te helpen, willen we in de bouwplannen aandacht vragen voor deze doelgroepen. De woningkrapte heeft met name deze groepen getroffen. Wij gaan daarom voor 300 nieuwe woningen in vier jaar, voor elke generatie en elke portemonnee.

Dorpsdialogen en participatie
We zijn gestart met dorpsdialogen over onder andere de bestuurlijke toekomst, het subsidiestelsel en de financiën. Een gezamenlijke taskforce van gemeente en inwoners gaat burgerparticipatie verder stimuleren en dorpsdialogen zullen ook in 2020 in Voorschoten plaatsvinden.

Veiligheid
In 2020 doet het college voorstellen om te investeren in veiligheid. Zo wordt er meer geïnvesteerd in wijkgerichte aanpak en het aantal Boa’s wordt uitgebreid.

Waar wordt dit uit betaald?
De afgelopen jaren waren moeilijke jaren. Deze jaren liggen achter ons, maar we moeten wel oppassen dat we in de pas blijven lopen. Dit betekent dat we met een mix van maatregelen zoals voortzetting van het huidige financiële beleid, het indexeren/verhogen van de OZB en bijvoorbeeld een andere manier van afschrijven van onze gebouwen en voertuigen, financiële speelruimte hebben om in ons dorp te investeren. De restwaarde van onze gebouwen kunnen we op 30% houden en van onze voertuigen op 10 %. Hierdoor hoeven we minder af te schrijven op bezittingen die een economische waarde houden.

overzicht woonlasten*

2019

2020

 

Huurder

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

€ 329,64

€ 348,48

rioolheffing

€ 227,40

€ 232,44

totale aanslag

€ 557,04

€ 580,92

procentuele stijging t.o.v. 2019

 

4,3 %

Stijging in € t.o.v. 2019

 

€ 23,88

 

 

 

Huiseigenaar

WOZ-waarde**

€ 341.000

€ 371.000

OZB-eigenaar

€ 499,91

€ 512,72

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

€ 329,64

€ 348,48

rioolheffing

€ 227,40

€ 232,44

totale aanslag

€ 1.056,95

€ 1.093,64

procentuele stijging t.o.v. 2019

 

3,5 %

Stijging in € t.o.v. 2019

 

€ 36,70

 De volledige begroting is in te zien op de website van de gemeente Voorschoten: www.voorschoten.nl

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW