De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

In 2018 hebben 80 inwoners van Voorschoten via de gemeente weer een baan gevonden, onder andere bij Voorschotense bedrijven. Ook hebben minder mensen een beroep gedaan op de participatiewet. Een mooi resultaat voor inwoners, ondernemers en onze medewerkers, aldus wethouder Nanning Mol.

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De managementrapportage Werk & Inkomen, die aan de gemeenteraad is gestuurd, blijkt positieve cijfers te bevatten over het afnemende aantal inwoners dat een beroep moet doen op de Participatiewet.

  • In 2018 hebben 64 Voorschotenaren een nieuw beroep gedaan op de Participatiewet. In het jaar daarvoor waren dit nog 107 personen die een uitkering hebben aangevraagd; een substantiële daling.
  • 80 personen zijn in 2018 begeleid naar een reguliere baan en 43 uitkeringen zijn beëindigd omdat inwoners weer kunnen voorzien in een eigen inkomen.
  • Het saldo van in- en uitstroom dus heeft geleid tot een bestand dat 10% kleiner is.     

De gemeente Voorschoten en de uitvoeringsorganisatie hebben het afgelopen jaar actief ingespeeld op een aantrekkende arbeidsmarkt. Dit door bijvoorbeeld diverse convenanten af te sluiten met werkgevers om leerwerktrajecten op te zetten. Anderzijds heeft een aanscherping van het Arbeidsmarktoffensief (2015-2018) en de opmaat naar de uitvoering van het Re-integratie- en Participatiebeleid (2019-2022) eveneens bijgedragen.

Wethouder Werk & Inkomen Nanning Mol: “Inwoners die geen werk hebben, ontvangen een uitkering. Om de uitstroom uit een uitkering naar een baan te bevorderen hebben we als gemeente in 2018 een nieuw arbeidsmarktoffensief opgesteld. De focus ligt hierbij op jongeren, vijftigplussers en statushouders. In dit plan geven we als gemeente extra aandacht aan omscholing, zodat we het gat tussen vraag naar werk en het aanbod aan werkzoekenden kunnen overbruggen. Ook willen we minder regelgeving voor werkgevers om mensen in dienst te nemen. In sommige gevallen is de stap naar een betaalde baan nog niet mogelijk. Daar waar betaald werk op een reguliere werkplek nog niet tot de mogelijkheden behoort, kijken we samen met werkgevers naar een passend alternatief, zodat inwoners meedoen en kans krijgen zich te ontwikkelen.”