Wethouder Nanning Mol: “Kinderen in Voorschoten moeten onbezorgd kunnen opgroeien en mee kunnen doen met activiteiten op school of bij een sportvereniging. Ook als hun ouders een laag inkomen hebben. De gemeente heeft voor deze kinderen het zogenaamde Kindpakket. Per 1 augustus 2018 verruimt de gemeente de hoogte van de inkomensgrens zodat meer gezinnen gebruik kunnen maken van dit pakket. Daarnaast komen kinderen op het basisonderwijs vanaf komend schooljaar ook in aanmerking voor het Kindpakket . Dit is mogelijk door extra structureel geld vanuit het Rijk.”

Vanaf 1 augustus 2018 komen gezinnen tot 130% van de bijstandsnorm in aanmerking voor het Kindpakket. Op dit moment ligt de inkomensgrens nog op 110%. Dat betekent dat veel meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgen mee te kunnen doen op school. “Het is mooi dat we dit in Voorschoten mogelijk hebben kunnen maken. Met de verruiming van de inkomensgrens kunnen we meer kinderen ondersteunen op school. En dit is voor de ontwikkeling van een kind natuurlijk erg belangrijk,” aldus wethouder Mol.

Leergeld, zwemdiploma en peuterspeelzaal
Naast de uitbreiding van de regeling stelt de gemeente Voorschoten ook extra geld ter beschikking voor Leergeld Voorschoten.  Ook wil de gemeente afspraken maken met de zwembad Het Wedde zodat kinderen uit minimagezinnen in groep 3 hun zwemdiploma kunnen halen.

Mogelijk door extra geld van het Rijk
De uitbreiding van het Kindpakket en de bijdrage aan Leergeld Voorschoten is mogelijk met het extra geld dat het Kabinet vanaf 2017 jaarlijks aan gemeenten geeft voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Gemeente Voorschoten ontvangt per jaar circa €80.000.

 
Back To Top