De winkels aan de Van Beethovenlaan blijven, zegt wethouder Nieuwenhuizen. Foto | archief

Voorschoten – De nieuwe regionale retailvisie heeft voor heel wat commotie in het dorp gezorgd. Met name over de winkelstrip aan de Van Beethovenlaan. “Maar ik kan iedereen verzekeren: zolang de ondernemers daar dat willen, kunnen zij op die plek blijven ondernemen!”, verzekert wethouder Inge Nieuwenhuizen.

De Retailvisie is een gezamenlijk plan voor de toekomst van winkelgebieden. Het is onderdeel van Economie 071, een samenwerking tussen de zes gemeenten in de Leidse regio (Voorschoten, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude), ondernemers en het onderwijs.

Koopgedrag
In de Retailvisie werken de zes gemeenten en ondernemers samen aan een levendig en toekomstbestendige winkelgebieden. “Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande in de retailwereld”, vervolgt Nieuwenhuizen. “Kijk maar naar onder andere V&D. De toekomst is dus nooit zeker. Daarnaast is het online shoppen de laatste jaren enorm toegenomen. Het is dus zaak in te spelen op de huidige trends. In de Retailvisie is daar allemaal onderzoek naar gedaan en bekeken hoe het koopgedrag binnen de regio op elkaar kan worden afgestemd. Uit het onderzoek is gebleken dat er in de Leidse regio te veel winkels of winkelmeters zijn en dat het aanbod winkels ook kwalitatief beter kan.”

2025
Voor het maken van de plannen voor de retailvisie is een bureau ingehuurd  (RMC). Dat heeft na onderzoek een rapport gemaakt over de wensen voor de detailhandel. Daarbij is voornamelijk gekeken naar de  wensen van het winkelend publiek. Het resultaat is dat mensen nu heel anders winkelen dan vroeger en meer een bepaalde beleving zoeken. Vooral de combinatie met horeca en cultuur bleek belangrijk.

In Voorschoten zijn het dorpscentrum, Noord-Hofland, de Veurseweg en de Van Beethovenlaan onderzocht. “De vraag was: ‘wat is de toekomst van deze locaties als winkelgebied in 2025?’ En dat was alleen voor de Van Beethovenlaan geen zekerheid. Die uitkomst is een eigen leven gaan leiden en dat is jammer want duidelijk is ook dat de winkelstrip helemaal niet kansloos is als gebied”, benadrukt Nieuwenhuizen. “Wij gaan de winkels ook echt niet sluiten. Sterker: als er een ondernemer is die een winkel in het leegstaande pand (waar voorheen de SPAR zat) wil beginnen, juichen wij dat alleen maar toe. En wil men iets anders waarvoor de bestemming moet worden aangepast, dan werken we daar natuurlijk aan mee.” De leegstaande garage op de hoek is overigens een uitzondering. Daar zit namelijk geen winkelbestemming op en de gemeente zal geen medewerking verlenen aan uitbreiding met nieuwe detailhandel.

Leiden
Alle gemeenten in de Leidse regio hebben de Retailvisie inmiddels vastgesteld. Alleen Leiden moet dit nog doen. Naar verwachting neemt de raad daar in juni een besluit. “Als Leiden wijzigingen in de plannen aan brengt of ‘nee’ zegt, moeten wij weer terug naar onze eigen gemeenteraden”, zegt Nieuwenhuizen. “Het is namelijk de eerste keer in Nederland dat een groep gemeenten op deze manier samen plannen opstelt voor hun winkelgebieden. We zijn af en toe nog aan het zoeken naar de juiste vorm maar ik ben er zeker van dat de samenwerking de regio uiteindelijk sterker maakt.”

De kar trekken
De gemeente Voorschoten gaat de kar trekken om het actieplan van de retailvisie uit te voeren. Zo komt er een regionale retailmanager en een transformatiemanager. De retailmanager gaat aan de slag om samen met alle betrokken partijen te onderzoeken op welke manier de winkelgebieden die behoren tot de detailhandelstructuur versterkt kunnen worden en welke acties daarvoor nodig zijn. De transformatiemanager gaat samen met de ondernemers onderzoeken wat de mogelijkheden op korte en lange termijn zijn voor de winkels die niet zijn opgenomen in de detailhandelstructuur 2025. “Maar ondernemers die niet weg willen, worden niet gedwongen. Belangrijk is dat er gezamenlijk in de regio wordt nagedacht over de ontwikkelingen in de detailhandel en de effecten op onze winkelgebieden. Gezamenlijk werken we zo aan toekomstbestendige winkelgebieden voor de hele regio. 

Voordelen
Voor de winkeliers in Voorschoten heeft de Retailvisie op dit moment veel voordelen opgeleverd. “Het onderlinge overleg met de verschillende winkeliers is enorm geïntensiveerd. Tussen de ondernemers onderling maar ook met de gemeente en in het Economisch Overleg. Er moeten keuzes gemaakt worden maar dat doen we wel samen. Zo werkt de taskforce dorpscentrum Voorschoten nu al ruim een jaar aan het versterken van de identiteit van het centrum. Ook zijn wij ontzettend blij met de overeenkomst tussen projectontwikkelaar Unibail-Rodamco en de centrumondernemers om winkels uit Leidsenhage een plek in ons centrum aan te bieden”, besluit wethouder Nieuwenhuizen.

Meer informatie: http://www.economie071.nl/projecten/een-regionale-visie-op-retail-en-werklandschappen/

 

 

 
Back To Top