De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

CDA Fractievoorzitter René Zoetemelk:  De persberichten vliegen om je oren. Positieve berichten van het college en coalitie. Kritische berichten vanuit de oppositie.  Maar de waarheid ligt dit keer echt in het midden. Er is in de vorige raadsperiode een goed fundament gelegd voor een gedegen nieuw financieel beleid in Voorschoten. Dat was nodig om Voorschoten weer bestuurskrachtig te maken.

Uit een recent uitgebracht rapport blijkt dat Voorschoten sinds 2016 een verbetering heeft doorgemaakt van de financiële weerbaarheid. Op een aantal gebieden is het zelfs op dit moment positief te noemen.

Reden om te juichen?  “Ik vind dat te vroeg. Ik heb in de commissievergadering gezegd dat de begroting vanaf 2016 van stuitend naar sluitend is gegaan. Er ligt nu voor 2020 een ronde begroting. De vraag is echter of de begroting ook gezond is? Worden er geen lasten verschoven naar de toekomst?  “Ja en nee..  er ligt een gedegen begroting die voor de komende jaren ook perspectief biedt om sluitend te zijn.  We hebben daar wel de reserves en een noodmaatregel voor nodig. Zo wordt bijvoorbeeld onroerend goed boekhoudkundig niet meer afgeschreven tot 0 maar er wordt een restwaarde van 30% aangehouden. Dat levert jaarlijks op papier € 800.000 op.  Zonder dat bedrag was de begroting niet rond geweest. Het is een boekhoudkundige maatregel die is goedgekeurd door de accountant en de provincie waarbij ik gelijk de kanttekening plaats waarom dat niet tijdens de financiële perikelen een paar jaar geleden is ingebracht en goedgekeurd door de provincie als oplossing voor dekking van tekorten.  Dat had een hoop ellende gescheeld! Al met al ligt er nu een gedegen begroting die rond is maar nog niet echt gezond. We zullen de balans tussen inkomsten en uitgaven nog meer in evenwicht moeten brengen en zonder bijzondere noodgrepen in stand moeten houden.”

Tijdens de begrotingsraad is door het CDA ook gevraagd om meer daadkracht voor het bouwen van woningen en het toekomstig accommodatiebeleid. René Zoetemelk: “Er worden gebouwen met maatschappelijke functies afgestoten en andere gebouwen moeten snel duurzaam worden gemaakt. Dat treft ons verenigingsleven, culturele instellingen maar ook gemeentelijke gebouwen. Wat zou er mooier zijn dan zij aan zij een plek te hebben voor gemeente, ondernemers , bibliotheek, filmhuis, verenigingen en culturele instellingen in ons centrum. Het gaat om slim samenbrengen van voorzieningen en financiën. Er gebeurt van alles rond vastgoed in Voorschoten en de gemeente lijkt steeds achter de feiten aan te lopen. Ontwikkellocaties als De Moeder Godskerk , Het Kruispunt en de Oude Leidseweg zijn in beeld maar het college moet daarmee actief aan de slag . Daar waar juist wel snel wordt opgetreden blijkt de inschatting van de gevolgen slecht te zijn. Ik noem hierbij de perikelen rond het Ambachts- en Baljuwhuis. Dit college brengt een positief beeld naar buiten van zijn daden, dat mag best. Is ook reden voor.  Maar te vroeg juichen is nooit goed.”

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....