Veel Voorschotenaren zien graag beweging en voortgang bij het dossier van de al enkele jaren geleden gesloten Moeder Godskerk in de wijk Boschgeest.

Tijdens de commissievergadering Wonen, Ruimte & Groen van 7 februari jl. stelden de fracties van het CDA en de VVD gezamenlijk vragen over de voortgang op dit dossier.
Sinds de sluiting van dit kerkgebouw in 2016 eek er weinig vooruitgang te zijn in het proces rondom de (her)ontwikkeling van deze locatie. Al eerder hadden het CDA en de VVD aangegeven dat het belangrijk was dat dit proces werd vlotgetrokken.

Raadslid Bart Lavrijsen (VVD): “De VVD hecht waarde aan zorgvuldige besluitvorming en dat kost nou eenmaal tijd. Bij het nemen van belangrijke besluiten gaan we niet over één nacht ijs. Maar het wordt nu tijd om aan de slag te gaan. Er is een grote behoefte aan woningbouw in Voorschoten. En op de locatie van de Moeder Godskerk zouden prima (zorg)appartementen gerealiseerd kunnen worden.”
Raadslid Cees Bremmer (CDA): “De rooms-katholieke parochie Heilige Augustinus zou graag bereid zijn mee te werken aan woningbouw op de huidige locatie. En zij heeft geen bezwaar, zo begrijp ik, om tot sloop van het kerkgebouw over te gaan. Anderzijds wil de stichting Cuypersgenootschap dat de Moeder Godskerk de status van gemeentelijk monument krijgt. Zo’n status zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van deze locatie.”

Uit de beantwoording van de vragen van beide fracties blijkt dat het college van B&W de afgelopen maanden met vertegenwoordigers van de betrokken partijen heeft gesproken. Naar aanleiding van deze gesprekken zal er een onderzoek naar herbestemming van de kerk worden uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek is een belangrijk afwegingskader waaruit duidelijk zal moeten worden op welke manier de locatie ontwikkeld kan worden.  

Bart Lavrijsen: “We zijn blij met de stappen die de afgelopen maanden zijn gezet. De betrokken partijen hebben behoefte aan duidelijkheid en Voorschoten heeft goede woningen nodig. Nu het proces weer in beweging lijkt te zijn gekomen hopen we dat we snel verder kunnen met de ontwikkeling van de locatie.” Cees Bremmer: “We hebben waardering voor de inzet die door het college en de betrokken partijen op dit dossier is geleverd. Er lijkt voortgang in het proces te zijn geboekt en dat is een goede zaak.”  
De fracties van de VVD en het CDA zullen de ontwikkelingen rondom de Moeder Godskerk actief en kritisch blijven volgen.

 

 

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....