Actuele informatie over het coronavirus in Voorschoten vindt u hier......

Voorschoten - Komende donderdagavond 3 maart wordt het voorstel over de aanpassing van de Algemene Politieverordening besproken. Met name het voorstel om feesten en partijen in clubgebouwen van verenigingen te beperken levert nogal wat commotie op. Het CDA denkt dat dit besluit de genadeklap voor de kas van verenigingen kan zijn.

CDA raadslid Esmee van Herk:  “Sport, spel en andere gemeenschappelijke activiteiten zijn een belangrijk voor de leefbaarheid van Voorschoten. Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie. Het CDA wil dit graag zo behouden en zelfs stimuleren.

De overheid trekt zich steeds vaker terug als subsidieverstrekker en verenigingen moeten steeds vaker hun eigen inkomsten genereren. Veel verenigingen verhuren al jaren hun verenigingsruimte aan verschillende instellingen, andere verenigingen (zonder clubhuis) en particuliere leden. De nieuwe APV met betrekking tot de gewijzigde Drank en Horeca wet lijkt dit zoals deze op dit moment wordt uitgelegd dit echter niet te stimuleren, maar juist af te breken.

Een verkeerde interpretatie van de APV kan een genadeklap voor de Voorschotense verenigingen zijn. Er ligt nu een voorstel dat niet duidelijk is en door ons juridisch is nagetrokken. Er is veel onduidelijk in het voorstel en de consequenties zijn niet te overzien.”

Het CDA heeft uitstel gevraagd van besluitvorming om het voorstel nogmaals onder een vergrootglas te leggen.  “Het mag namelijk niet betekenen dat verenigingen financieel in de problemen raken. Daar is niemand mee gediend. Er moet een voorstel komen waarin vooral het verenigingsleven ruime mogelijkheid behoudt om hun accommodaties te verhuren zodat ze kunnen blijven functioneren.”

De VVD heeft laten weten achter het voorstel van het CDA te staan omdat ze vindt dat verenigingen in staat moeten zijn om zelf inkomsten te genereren uit hun activiteiten. Met het nu ingebrachte voorstel is het niet helder welke consequentie het heeft voor de verenigingen en de VVD vindt dat het voorstel tot uitstel van besluitvorming belangrijk om zorgvuldig te kijken naar mogelijkheden voor verenigingen voldoende inkomsten te blijven betrekken uit verhuur van hun accommodaties.