Thuiszorg in Voorschoten kan wellicht worden doorgezet door Buurtzorg. Dat stelt GroenLinks in een persbericht. Foto | pr

Voorschoten - GroenLinks ziet mogelijkheden voor overname van het werk van het failliete TSN Thuiszorg door Buurtzorg. Dat blijkt volgens de partij uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van GroenLinks.

Zo stelt het college van burgemeester en wethouders in de beantwoording van deze vragen dat Buurtzorg Nederland op 8 februari 2016 heeft aangegeven dat de gemeente “voldoet aan de door hen gestelde tariefcriteria.”

GroenLinks vraagt zich op basis hiervan af waarom de gemeente Buurtzorg eerder uitsloot als serieuze overnamekandidaat.

Het argument van de gemeente was immers dat er geen sprake zou zijn van een gelijk speelveld betreffende de gehanteerde tarieven tussen Buurtzorg en de door de gemeente gecontracteerde partijen. Uit het antwoord van de gemeente zou mogelijk blijken dat dit argument niet langer opgaat, omdat de door de gemeente gehanteerde tarieven klaarblijkelijk voor Buurtzorg acceptabel zijn.

GL vindt Buurtzorg een interessante overname partij omdat Buurtzorg zowel de arbeidsvoorwaarden van de werknemers als een continuering van de relatie tussen cliënt en zorgverlener garandeert. Dit is bij de door de gemeente gecontracteerde dienstverleners nog niet zeker.

 
Back To Top