Voorschoten - Coalitiepartijen VVD, ONS Voorschoten en CDA willen snel aan de slag met het herstelplan zodat het preventief toezicht door de provincie wellicht ingetrokken wordt. Dat melden de partijen in een persbericht.

'De gemeenteraad heeft donderdag 15 december de brief van de provincie Zuid-Holland ontvangen over het financieel toezicht op de begroting voor 2017. Preventief toezicht betekent dat de begroting en begrotingswijzigingen door de provincie moeten worden goedgekeurd en dat de gemeente een herstelplan vaststelt dat leidt tot een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming.

Wanneer de begroting op basis van het ingediende herstelplan door de provincie wordt goedgekeurd, kan het preventieve toezicht eventueel worden intrekken. Coalitiepartijen VVD, ONS en CDA willen snel aan het slag met het gevraagde herstelplan om de Voorschotense financiën meerjarig sluitend te krijgen.

Voorschoten moet ook langjarig uit de rode cijfers. Preventief toezicht is niet leuk. Voorschoten geeft nog steeds teveel geld uit. We kunnen nu mopperen, maar ook de expertise van de provincie gebruiken om verder te komen.

Wij hebben het college al bij de begroting kaders gegeven te kijken hoe de kosten omlaag kunnen. En zijn we bereid in de toekomst voorzieningen slimmer samen te voegen of te delen met omliggende gemeenten, zodat Voorschoten ook voor onze kinderen mooi en betaalbaar blijft? Wij gaan nu met spoed een goed herstelplan opstellen, zodat ook de provincie ziet dat wij zelfstandig onze eigen boontjes kunnen doppen.'

 
Back To Top