Voorschoten - In de gemeenteraad van Voorschoten wordt binnenkort gesproken over een nieuw milieubeleidsplan. De VVD wil het voor inwoners makkelijker maken om bij te dragen aan een beter milieu en een duurzaam Voorschoten. Zo wil de partij het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's makkelijker maken.

VVD-commissielid Bart Lavrijsen: ”Steeds meer Voorschotenaren willen op hun manier bijdragen aan een duurzaam leven, bijvoorbeeld door het gebruik van zonne-energie of het rijden in een elektrische auto. Maar ze lopen tegen regels aan die hen beperken. Duurzaamheid kan pas succesvol worden als de mensen ruimte krijgen om duurzame initiatieven te ontwikkelen of toe te passen. Dit moet niet worden beperkt door ingewikkelde regels of veel bureaucratie.”

Een eerste stap voor de VVD is het makkelijker maken van het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto`s door particulieren. Zo wil de VVD in Voorschoten een duurzame manier van autorijden stimuleren.

Het plaatsen van een laadpaal door particulieren, moet een eenvoudige, snelle klus zijn. Met minder regels voor eigen laadpalen wordt voor inwoners een barrière weggenomen om zelf een elektrische auto aan te schaffen.

De VVD heeft het college ook gevraagd te onderzoeken waar meer laadpalen op parkeerplaatsen geplaatst kunnen worden. Met meer publieke laadpalen in ons dorp wordt ons centrum nog aantrekkelijker voor mensen om te bezoeken.

 
Back To Top