Foto : Archief

In Voorschoten verdwijnt nog te veel regenwater in het riool. Dit terwijl regenwater prima gebruikt kan worden voor het besproeien van de tuin of het doorspoelen van het toilet. Op donderdag 16 juli sprak de raad over nieuwe regels voor het afvoeren van hemelwater. Het voorstel kreeg geen meerderheid door het ontbreken van steun van VVD, CDA en ONS. D66 vindt dit jammer. Regenwater ter plekke gebruiken, is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook geld. 

Afkoppelen van het riool scheelt belastinggeld

Op dit moment wordt bijna overal in ons dorp afvalwater én regenwater afgevoerd naar het waterzuiveringsbedrijf. Dit vraagt een grote capaciteit van ons rioolnet en betekent meer werk voor het waterzuiveringsbedrijf. Wat D66 betreft is dit weinig efficiënt en onnodig duur. Regenwater kan prima ter plekke worden opgevangen en gebruikt als sproei- of toiletwater. ‘De gescheiden opvang van hemelwater is over een paar jaar net zo gewoon als het isoleren van je woning of bedrijfsruimte.’ aldus D66 woordvoerder Jolien Schroot. ‘Ook voorkomen we hiermee overbelasting van ons riool bij heftige regenbuien. Het is nog onduidelijk of extra investeringen in ons riool financieel haalbaar zijn dus laten we nu alles doen wat wel kan.’

Laat nieuwbouw en grote verbouwingen aan de nieuwe regels voldoen

De nieuwe regels zouden gelden bij het aanvragen van een vergunning voor nieuwbouw of een grote verbouwing. Het gescheiden opvangen van regenwater, het zogenaamde ‘afkoppelen’, is op die momenten relatief goedkoop te realiseren. Nu we volop gaan bouwen op de locaties Starrenburg III, Intratuin en het Segaar-Arsenaalterrein is het moment daar om actie te ondernemen en deze nieuwe regels in te voeren. ‘We roepen de Raad op om van dit uitstel geen cadeautje van de gemeenschap aan projectontwikkelaars te maken’, aldus D66 Raadslid Peter Paul Lippinkhof. ‘Laten we zorgen dat deze woningen volgens de nieuwe regels gebouwd worden.’

 
Back To Top