Voorschoten Lokaal Sterk

Inwoners en ondernemers van de Voorstraat zijn met behulp van de Taskforce Centrum tot een gezamenlijke aanpak gekomen om de overlast in de Voorstraat te beperken. Leefbaarheid en ondernemen met uitgaan kunnen wel samengaan.

Er moet wel gehandhaafd worden en daar hebben inwoners en ondernemers de gemeente bij nodig.
Tijdens een vergadering van een commissie van de gemeenteraad, op donderdag 19 september is dit onderwerp: “Herstellen balans Voorstraat”, uitgebreid besproken. Enkele inwoners en ondernemers deden hun verhaal ten overstaan van burgemeester en gemeenteraadsleden, met als boodschap: Gemeente help ons met de handhaving!

Voorschotenaren zijn erg trots op de Voorstraat. Het is dan ook dè plek waar je bezoek van buiten laat komen en waar je gezellig met elkaar afspreekt.
Toch ervaren bewoners en ondernemers de overlast van bezoekers die laat en luidruchtig weggaan. Ook fietsen en auto’s die vaak voor de oprit of pal voor de voordeur worden neergezet zijn een bron van irritatie. Het aantal feesten en evenementen is de afgelopen tientallen jaren toegenomen, maar ook de houding en het gedrag van feestgangers en bezoekers is luidruchtiger geworden, met als gevolg dat de irritatie de afgelopen jaren is toegenomen.

Ondernemers doen wat zij kunnen. Zij spreken bezoekers aan, maar hebben ook niet in de hand wat er buiten en na sluitingstijd gebeurt.

Onder leiding van de Taskforce Centrum zijn er voorstellen en spelregels opgesteld waar inwoners en ondernemers goed mee kunnen leven.
De sluitingstijden worden geharmoniseerd met de Leidse Regio, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Dit hebben ondernemers zelf in de hand en het kan meteen ingevoerd worden.
Het parkeren aan de westzijde van de Voorstraat wordt verboden en aan de oostzijde uitsluitend voor bewoners en kortstondig winkelbezoek.
De handhaving is een zaak waar inwoners en ondernemers de gemeente bij nodig hebben.

Komende week wordt het plan in de gemeenteraad besproken. Voorschoten Lokaal vindt dat er een goed plan ligt en doet een beroep op het college om de uitvoering snel te starten en de handhaving toe te zeggen.

 
Back To Top