De vereniging Noord-Hofland is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde bestuurders. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met enige bestuurservaring maar vooral met affiniteit met het maatschappelijk doel van onze vereniging.  Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging Noord-Hofland en haar activiteitencentrum Alettahof. Zij onderhoudt contact met gemeentebestuur, met politieke en maatschappelijke organisaties, andere verenigingen en coördineert alle activiteiten in ons activiteitencentrum. Binnen het bestuur worden functies en taken in goed overleg verdeeld onder de bestuursleden.

De Voorschotense Kunstkring (VKK) is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een kunstliefhebber, die bereid is de VKK samen met de andere bestuursleden door een bijzondere periode heen te loodsen, waarin nieuwe expositiemogelijkheden moeten worden gevonden en de onderlinge samenhang na de een zware wissel trekkende coronaperiode weer nieuw leven moet worden ingeblazen.

Zorgaanbieder Florence heeft in Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Den Haag 17 ontmoetingscentra. Hier kunnen ouderen, veelal met de diagnose dementie, invulling geven aan hun dag. Er worden binnen deze ontmoetingscentra elke dag leuke en gezellige activiteiten georganiseerd, zoals gezamenlijk koffie drinken en lunchen, wandelen, het lezen en bespreken van de krant, bloemschikken, biljarten, kaarten of spelletjes doen. Ook uitstapjes staan regelmatig op het programma.