De raad van Voorschoten heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2017 unaniem een motie aangenomen met een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om een onafhankelijke taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten’ op te richten. Het doel van deze taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten’ is te komen tot een onafhankelijke rapportage gericht aan de gemeenteraad over mogelijke scenario’s om zwemmen binnen Voorschoten mogelijk te houden. Dit aan de hand van exploitatiemodellen/vormen inclusief kosten en aandacht voor duurzame ontwikkelingen. Onder andere wordt gekeken naar de mogelijkheden van zwemmen en de exploitatie van zwembaden in andere gemeenten, een vraag- en aanbod analyse plus een nulscenario.

Drie onafhankelijke leden

De Taskforce Zwemmen in Voorschoten bestaat uit drie onafhankelijke leden: de heren Wielaart, Van der Bent en Bultman.

De heer Wielaart is 43 jaar actief in het zwembadwezen. Hij heeft diverse leidinggevende functies vervuld en adviseert gemeenten op het gebied van zwembaden en hun exploitatie. Zo heeft hij ervaring op het gebied van uitbreiden van activiteiten en aanboren van nieuwe doelgroepen.

De heer Van der Bent is voormalig directeur van een sportbedrijf waaronder het beheer valt  van 5 sporthallen, 5 gymzalen, een multifunctioneel centrum, een schietsportaccommodatie en een zwembad

De heer Bultman is consultant op het gebied van sport en bestuurslid bij de vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Definitief advies zomer 2018

Het definitieve advies van de Taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten’ moet in juli 2018 gereed zijn en wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Voorschoten voor besluitvorming.

Wethouder Daan Binnendijk: “Fijn dat we compleet zijn en nu van start kunnen gaan. Ik ben er van overtuigd dat deze experts een gedegen en onafhankelijk advies zullen geven zodat de raad van Voorschoten een evenwichtige keuze kan gaan maken.


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief