Tijdens een commissievergadering op donderdag 14 maart is uitgebreid stilgestaan bij een nieuwe woonvisie van de gemeente. Ad de Graaf van de PvdA kwam met het voorstel om bij ieder  nieuwbouwproject tenminste 25 % goedkope sociale huurwoningen te bouwen. Als kan worden aangetoond dat dit echt niet kan, dan stort de projectontwikkelaar een bedrag in een fonds sociale woningbouw. Dit fonds wordt vervolgens weer aangewend om ergens anders in de gemeente sociaal te kunnen bouwen. Wethouder Cramwinckel was positief over dit voorstel en beloofde dat het college hier serieus naar zal kijken.

Lees verder....

Door mijn werk bij de Verenigde Naties en diverse ontwikkelingsorganisaties in onder meer India, Pakistan en China, weet ik hoe belangrijk het is dat je gehoord wordt, dat je mee kan doen in de samenleving. Conflicten in die landen zijn vaak terug te voeren op achterstelling van groepen. Denk aan de moslim- en christelijke minderheid en de kastelozen (Dalits) in het hindoeïstische India. Zij zijn veroordeeld tot de minst aantrekkelijke banen, de hogere kasten kijken stelselmatig op hen neer. Dat raakt aan je waardigheid als mens. Hoe mooi is het om te zien dat na veel investering Dalit vrouwen nu hun rechten kennen en zich durven uit te spreken. Een aantal heeft zich verkiesbaar gesteld voor het lokale bestuur en maakt inmiddels deel uit van de gemeenteraad.
‘De boel bij elkaar houden’

Lees verder....

“Als het om wonen gaat, zijn er hier geen kansen voor jongeren. Ik moet gewoon weg!” Aldus een jonge Voorschotense in september in een commissie van de gemeenteraad. In vergelijking met omringende gemeenten heeft Voorschoten weinig sociale huurwoningen. Ook zijn de sociale huurwoningen duurder dan elders. “Helaas zijn de nieuwe plannen van het college boterzacht”, aldus Ad de Graaf van de PvdA. “Veel hardere afspraken zijn nodig om meer betaalbare woningen te bouwen voor jongeren, starters en gezinnen met een jaarinkomen tot €35.000”.

Lees verder....

De commissie Duurzame Ontwikkeling van de Provinciale Staten Zuid-Holland besprak vorige week op voorstel van de PvdA de kwestie rond de geluidshinder van de A4 en de milieumaatregelen in de Meeslouwerplas. Vorig jaar, toen de provincie de brief van actiecomité Stop geluidsoverlast A4 ‘ter kennisname’ wilde afdoen, vroegen PvdA en GL om bespreking van dit onderwerp in de commissie. Onlangs vroeg PvdA-Statenlid Anne Koning hiervoor opnieuw aandacht, door het initiatief te nemen het gesprek hierover op korte termijn te voeren. Dit ondanks het ontbreken van een notitie van het provinciale bestuur.

Lees verder....

Blijft de Voorstraat de mooiste straat van Voorschoten waarvan het historische karakter wordt beschermd? Of wordt het primair een horecastraat waarbij de horeca elk jaar meer terrein wint? In een brief aan de gemeenteraad schrijven bewoners  van de Voorstraat dat het belangrijk is het evenwicht tussen wonen, horeca en recreëren te herstellen.  Op voorstel van de PvdA heeft de raad op 31 januari besloten hier binnenkort een debat over te voeren. Een te verschijnen advies van de Taskforce Centrum wordt daarbij betrokken.

Lees verder....

In een bomvolle raadszaal sprak de gemeenteraad op 10 januari over de kaders (de voorwaarden) voor de ontwikkeling van de locatie ‘Kruispuntkerk’. Als het Kruispunt  verdwijnt blijft er dan nog wel een podium voor optredens van Voorschotense verenigingen als ook de deuren van het Cultureel Centrum op 1 januari 2021 dicht gaan? En waarom staat er in de kaders niks over woningbouw?

Lees verder....

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief