De gemeenteraad bespreekt op 4 maart het nieuwe Milieubeleidsplan. In dit plan, met als titel ‘Visie op Energie en klimaat’, zouden de ambities uit het coalitieakkoord (zomer 2018) van VVD, GroenLinks en D66 moeten worden uitgewerkt in heldere doelen en een plan van aanpak. Maar staan die heldere doelen er ook in? En weten we nu hoe we de uitdagingen gaan aanpakken? Het antwoord is: neen!

Het visiedocument levert veel informatie op. Het gaat over energiebesparing en duurzame energie. Het gaat over de gemeente die duurzaam inkoopt en eigen gebouwen wil verduurzamen. En het gaat over milieukwaliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie, bijvoorbeeld wat te doen aan wateroverlast. Alle uitdagingen staan er wel in.

Maar wat zijn nu de concrete doelen voor de korte en lange termijn. Wat heeft prioriteit? Hoe gaan we het aanpakken? Daarover vinden we slechts spaarzaam informatie. De afgelopen jaren heeft de raad het college meermalen gevraagd abstracte ambities te vertalen in concrete (tussen)doelen en te beschrijven welke bijdrage de gemeente zal leveren aan de grote uitdagingen waar we voor staan. In juli 2019 beloofde wethouder Lamers dit te doen. En in juni 2020 steunde de raad unaniem een PvdA-motie om concrete, meetbare en realistische (tussen)doelen in het definitieve milieubeleidsplan op te nemen. Dan weet je waar je naar toe wilt, dan kun je tussentijds bijsturen

Buurgemeente Leiden laat zien hoe dat kan. Zij willen een toename van duurzame energie van 142Tj in 2017 naar 252Tj  in 2023, zij willen dat het gemiddelde jaarlijkse aardgasverbruik per woning daalt van 920 m³ in 2017 naar 840 m³ in 2023 en dat de totale CO2-uitstoot daalt van 357.000 ton CO2 in 2017 naar 316.000 ton in 2023. Dit soort (tussen)doelen ontbreken in onze Visie op Energie en Klimaat.

In antwoord op vragen van de PvdA schrijft B&W dat de gemeente samen met inwoners gaat bepalen wat we gaan realiseren. De gemeente heeft vanzelfsprekend steun en draagvlak vanuit het dorp nodig.  Maar in februari 2020 heeft al een internetenquête plaatsgevonden, in juni/juli heeft het ontwerp plan ter inzage gelegen en hebben inwoners gevraagd om meer duidelijkheid en (tussen)doelen. Het wordt tijd dat de gemeente zelf aangeeft wat zij zou willen bereiken. En wanneer. En hoe. Maar nu verstrijkt de tijd en weten we dit nog steeds niet.

Drie jaar na de start van dit college. Een gemiste kans.

 
Back To Top