Voorschoten wil historisch en bruisend zijn, groen en ondernemend. Als we het dorp binnen komen zien we  op borden: `Historisch Voorschoten`. Met de Voorstraat als historische kern. Een prachtige straat en een straat met heerlijke terrassen. Een straat waar horeca-ondernemers en bewoners zoeken naar de balans tussen wonen, werken en recreëren. Maar kan dat wel samengaan, dat bruisen, dat plezierige wonen met behoud van het historische karakter?  

Door de uitbreiding van de horecavoorzieningen en het grote aantal evenementen is volgens veel bewoners de balans tussen wonen, werken en recreëren verstoord. Daarom heeft de taskforce dorpscentrum een advies opgesteld om die balans te herstellen. Minder auto’s, meer fietsparkeerplaatsen tegen de overlast van lukraak neergezette fietsen en richtlijnen voor de inrichting van terrassen. Maar ook regels voor het aantal evenementen per jaar, voor de openingstijden van de horeca en afspraken over vuilcontainers. En misschien wel het belangrijkste zijn de gedragsregels en de handhaving.

Het is een advies met veel voorstellen om de ingewikkelde balans tussen wonen, werken en recreëren te herstellen en ook in de toekomst te waarborgen. Belangrijk is dan de uitwerking van de voorstellen in een concreet uitvoeringsplan, hoe gaan we het doen. En het gaat om handhaving van afspraken en gedragsregels waarbij duidelijk moet zijn wie, waarvoor verantwoordelijk is en wie dus waarop kan worden aangesproken. Woorden omzetten in daden dus!

Daarover heeft Ad de Graaf , fractievoorzitter PvdA, een motie ingediend waarover op 3 oktober door de gemeenteraad zal worden gestemd.

In deze motie wordt b&w allereerst gevraagd om het uitvoeringsplan samen met bewoners, ondernemers en taskforce te maken om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen. Ook wordt gevraagd om met elkaar afspraken te maken hoe en wanneer wordt geëvalueerd of de maatregelen de gewenste effecten hebben. Wat is er over één of twee jaar van terecht gekomen?

Belangen van bewoners en horeca zijn niet altijd hetzelfde. Het gaat om een zoektocht naar het evenwicht tussen een bruisende en een historische Voorstraat, tussen bewoners en ondernemers. Als dat evenwicht wordt verstoord, de horeca nog belangrijker wordt en bewoners de Voorstraat verlaten, dan verliest de Voorstraat zijn historische karakter en kan Voorschoten de bordjes ‘Historisch Voorschoten’ wel weghalen.

Daarom wordt in de motie ook gevraagd de komende periode geen besluiten te nemen over uitbreiding van de horeca. Dat kan het evenwicht nog meer verstoren. Wacht eerst de evaluatie van de effecten van de maatregelen maar even af!   

De motie wordt inmiddels breed gesteund  door de oppositie. Donderdag 3 oktober weten we of ook de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en VVD de motie ondersteunen.

 
Back To Top