Het college van b&w verraste veel Voorschotenaren met de aankondiging binnenkort een besluit te willen nemen over de verkoop van het zo gezichtsbepalende Ambachts- en Baljuwhuis in de historische Voorstraat.

Maar is het wel een verstandig besluit om dit karakteristieke pand met een grote historische waarde voor Voorschoten te verkopen?  PvdA, CDA en ONS Voorschoten nemen het initiatief om partijen in de gemeenteraad voor te stellen een openbare raadpleging te organiseren waar organisaties, belanghebbenden en/of experts zich kunnen laten horen.

Er zijn inmiddels veel reacties op het plan van het college. Brieven zijn gestuurd aan de gemeenteraad, we lezen kritische artikelen in kranten en social media en er wordt op straat vaak over gesproken.

Terecht wijzen velen op de geschiedenis van het Ambachts- en Baljuwhuis en op de manier waarop de gemeente het pand in eigendom kreeg. Want toen de gemeente in 1912 het Ambachtshuis geschonken kreeg, was daar de langdurige voorwaarde aan verbonden dat het huis zoveel mogelijk een publieke functie krijgt. Het is bedoeld als huis voor de gemeenschap met de gemeente als beheerder. Daarmee is het dus ook een huis van  de gemeenschap….. van ons.

En omdat het om een huis voor en van de gemeenschap is, bepleiten PvdA, CDA en ONS Voorschoten nu een openbare raadpleging.  Een samenkomen van Voorschotenaren waar echt wordt “gehoord“. Een raadpleging waar relevante organisaties, belanghebbenden en/of experts hun visie en oordeel kunnen geven.  

Daarbij staan drie kernvragen centraal.
Eerste vraag:  Wat is anno 2019 de betekenis van het begrip ‘publieke functie’ van het Ambachts- en Baljuwhuis? Op welke wijze geven we nu een betekenisvolle invulling aan dit waardevolle huis ten dienste van de Voorschotense gemeenschap?

Tweede vraag: Welke concrete  mogelijkheden zien Voorschotenaren om de publieke functie en uitstraling van het Ambachts- en Baljuwhuis te behouden, meer reliëf te geven en te versterken?  Hoe zou dat eruit zien? Wat zijn daarbij de mogelijke gebruikers, hoe zit het met de randvoorwaarden zoals financierbaarheid/beheer?

Derde vraag: Wat is uw mening over een eventuele verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis aan een private ondernemer?  Wat pleit er voor en wat pleit er tegen?   
PvdA, CDA en ONS Voorschoten nodigen alle partijen in de gemeenteraad uit om hier een raadsbreed initiatief van te maken.

 
Back To Top