Tijdens een commissievergadering op donderdag 14 maart is uitgebreid stilgestaan bij een nieuwe woonvisie van de gemeente. Ad de Graaf van de PvdA kwam met het voorstel om bij ieder  nieuwbouwproject tenminste 25 % goedkope sociale huurwoningen te bouwen. Als kan worden aangetoond dat dit echt niet kan, dan stort de projectontwikkelaar een bedrag in een fonds sociale woningbouw. Dit fonds wordt vervolgens weer aangewend om ergens anders in de gemeente sociaal te kunnen bouwen. Wethouder Cramwinckel was positief over dit voorstel en beloofde dat het college hier serieus naar zal kijken.

Projectontwikkelaars zijn vaak niet geïnteresseerd in het bouwen van goedkope woningen en kiezen voor een hoog rendement. Hierdoor blijft de bouw van goedkopere huurwoningen achter bij de ambities van de gemeente. Zo hebben Leidersdorp en Wassenaar elk ongeveer 2.000 sociale huurwoningen met een maandelijkse huur tot 620 euro. Voorschoten heeft er slechts 1100!  Hierdoor komen jongeren en jonge gezinnen met een smalle beurs moeilijk aan een huis. Zij verhuizen en Voorschoten vergrijst.

Het voorstel van de PvdA moet hier verandering in aanbrengen door de gemeente meer mogelijkheden te geven om het bouwen van sociale huurwoningen af te dwingen. Ad de Graaf is dan ook verheugd dat dit initiatief van de PvdA serieus wordt opgepakt door de wethouder.

Het is belangrijk dat er vaart wordt gemaakt want de wachtlijsten zijn lang en de gemeente moet meer kunnen sturen.

Dit is waar de PvdA voor staat:  Zeker zijn van een woning, ook in Voorschoten.

 
Back To Top