De commissie Duurzame Ontwikkeling van de Provinciale Staten Zuid-Holland besprak vorige week op voorstel van de PvdA de kwestie rond de geluidshinder van de A4 en de milieumaatregelen in de Meeslouwerplas. Vorig jaar, toen de provincie de brief van actiecomité Stop geluidsoverlast A4 ‘ter kennisname’ wilde afdoen, vroegen PvdA en GL om bespreking van dit onderwerp in de commissie. Onlangs vroeg PvdA-Statenlid Anne Koning hiervoor opnieuw aandacht, door het initiatief te nemen het gesprek hierover op korte termijn te voeren. Dit ondanks het ontbreken van een notitie van het provinciale bestuur.

Dat het onderwerp veel inwoners van Voorschoten (en Leidschendam) raakt en dat het ze hoog zit, bleek wel uit de volle publieke tribune en de vele sprekers. Vertegenwoordigers van ‘Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4’, de vier natuurorganisaties die actief zijn in Vlietland en het Recreatiecentrum Vlietland zetten zich samen met de gemeente al jaren in om de geluidshinder die inwoners en recreanten van Vlietland ervaren, weg te nemen. Zij beroepen zich op toezeggingen van de Provincie uit 2009 om met geluidswerende maatregelen te komen. Het uitblijven daarvan heeft hun vertrouwen in de provinciale overheid ernstig geschaad. De maatregelen die de provincie voorstelt – het terugplaatsen van bomen en een aarden wal van 1,5 meter – zijn bij lange na niet voldoende om het probleem op te lossen.

Op provinciaal niveau vraagt de PvdA samen met GL, SP, PVV, PvdD en de Ouderenpartij, gesteund door belangenorganisaties en de gemeente Voorschoten en Leidschendam, de provincie om de toezegging van een geluidscherm langs de A4 waar te maken. De PvdA is blij dat de discussie die zij heeft voorgesteld nu plaatsvindt en verwacht dat de provincie snel met betrokken partijen in gesprek gaat om het probleem op te lossen.

 
Back To Top