De herinrichting van de Leidseweg-Noord houdt de gemoederen bezig, in het bijzonder de laatste maanden. Het raakt niet alleen de bewoners van de Leidseweg, maar in ieder geval ook de bewoners van de Mozartlaan en de Nassauwijk. Het gesprek over de Leidseweg-Noord loopt al jaren en het is belangrijk dat er nu op korte termijn een besluit wordt genomen.

De aanleiding is de slechte staat van de weg, de grondwaterproblematiek en de wateroverlast. Alle partijen zijn het er over eens dat er zo snel mogelijk gewerkt moet worden aan het oplossen van deze problemen. Bewoners hebben soms letterlijk het water in de kelder staan. 

De discussie spitst zich toe op de inrichting van de weg. Hoe kan de weg beter ingericht worden, zodat bewoners minder last hebben van druk en snel rijdend verkeer? Hoe kan de weg zo ingericht worden dat het veiliger wordt aan de Leidseweg?

In een participatietraject hebben de deelnemende bewoners en ondernemers aangegeven de weg het liefst als zgn. ‘erftoegangsweg’ - een 30-km weg waar auto’s en fietsers de rijbaan delen – in te willen richten. Dat is begrijpelijk. Overigens, niet iedereen is hier voorstander van. Er zijn ook bewoners die zich zorgen maken over de veiligheid van fietsers, wanneer zij de rijbaan zouden moeten delen met auto’s. Zij willen de fietspaden behouden.

Onderzoek wijst uit dat het effect van de herinrichting van de Leidseweg als 30-km zone is, dat het verkeer over de Trompweg, Admiraal de Ruytersingel, en vooral de Mozartlaan behoorlijk gaat toenemen. Extra onderzoek uitgezet door het nieuwe college, laat hetzelfde zien: veel meer verkeersbewegingen op de Mozartlaan. Je kunt verwachten dat dat ook gaat gelden voor de Beethovenlaan, Bachlaan en doorgang via de Charlotte de Bourbonlaan. Gevolg hiervan is ook een toenemend aantal auto’s die vanaf de Mozartlaan en de Bachlaan de Leidseweg op en af willen. De PvdA verwacht een extra belasting van de Leidseweg, waar het verkeer nu al regelmatig vaststaat. Met het toenemende verkeer als gevolg van nieuwbouw in de gemeente, kun je je afvragen of het een verstandige keuze is om de Leidseweg-Noord nu te herinrichten tot 30-km gebied.

De PvdA heeft in de commissievergaderingen aangegeven het belangrijk te vinden de verkeersdoorstroming in de gemeente integraal te bekijken. Commissieraadslid Marjolijn Eshuis: “Wij vinden dat dit in dit dossier onvoldoende is gebeurd. De effecten van de keuze voor inrichting tot 30-km zone van de Leidseweg (voorlopig het deel tussen Berbice – Piet Heynlaan), heeft direct gevolgen voor de verkeersintensiteit elders in de gemeente. En met het verwachtte toenemende verkeer aan de Mozartlaan en Bachlaan, hebben wij ook vragen bij de veiligheid van fietsers, waaronder veel kinderen en jongeren die naar de drie lagere scholen en de sportvelden in Adegeest fietsen. Verleggen we hiermee niet een probleem naar andere straten en T-splitsingen, waarvoor dan later weer een oplossing gevonden moet worden? Geld voor herinrichting voor deze wegen is er niet”.

De PvdA is niet principieel tegen het herinrichten van de Leidseweg-Noord als erftoegangsweg, maar wij wijzen op de negatieve effecten hiervan voor de omliggende wegen. Als je dit doet, zorg dan dat je de Leidseweg zo inricht dat de weg voor het autoverkeer een reële optie blijft om te nemen (wel maatregelen om chauffeurs niet harder te laten rijden dan 30 km/u., maar geen grote obstakels, geen ‘slalom’). En maak dan ook van de Mozartlaan en de Bachlaan een 30-km zone. Dat komt de veiligheid ten goede en zo verdeel je de pijn eerlijk(er).

 
Back To Top