Ad de Graaf, de nieuwe lijsttrekker van de PvdA Voorschoten. Foto: PvdA Voorschoten

Voorschoten - (ingezonden persbericht) "Er is een gigantische interpretatiemisser gemaakt bij de vergunningverlening van het paviljoen Hudson Bar & Kitchen op het Deltaplein," aldus wethouder Mol tijdens de commissie Burger en Bestuur. Wie heeft welke toestemming verleend, past de oppervlakte voor de horeca wel in het bestemmingsplan? Na veel getrek door PvdA en GroenLinks is duidelijk dat het paviljoen niet past binnen het huidige bestemmingsplan en belangrijke fouten zijn gemaakt. Er moet een nieuwe omgevingsvergunning worden verleend omdat er anders een probleem is. De wereld op zijn kop: de gemeente stelt een plan vast, er wordt een werkelijkheid gecreëerd die niet past binnen het plan, het plan wordt aangepast. Schaamte is gepast en de wethouder trekt terecht het boetekleed aan.

Een week later is de gemeenteraad. Gesproken wordt over de startnotitie bestemmingsplan Noortveer. Het gaat om een gebied van 3.7 hectare (37.000 m²) direct aan de zuidkant van de Kniplaan als onderdeel van de Duivenvoordecorridor. In een startnotitie worden de uitgangspunten voor een bestemmingsplan beschreven. Omdat het gebied zo groen mogelijk moet blijven, spitst de discussie zich toe op de percentages voor bebouwing, voor groen en voor overig beschikbare grond. De PvdA vindt het belangrijk dat hierover volstrekte duidelijkheid is. We moeten voorkomen dat er allerlei mist ontstaat, interpretaties uiteenlopen en de raad straks voor onaangename verrassingen komt te staan zoals bij het Deltaplein paviljoen.

Die duidelijkheid ontstaat op 7 december niet. De wethouder verontschuldigt zich dat het college iets heeft toegezegd dat niet kan worden waargemaakt. Zijn voorganger had namelijk beloofd dat “zij haar stinkende best zou doen Noortveer groen te houden”. Dat is niet gelukt en haar opvolger kan niet zeggen wat het college heeft gedaan die toezegging waar te maken. Duidelijkheid over de hoeveelheid groen kan het college van B & W niet geven. Hoe zit het met de oppervlakte in de startnotitie onder de noemer ‘beschikbare grond anders dan woonbebouwing’? Is dat het asfalt of de stenen van wegen of is het iets anders? Een stuntelende wethouder komt er niet uit.

De startnotitie wordt ondanks alle vragen en onduidelijkheden door de raad overgenomen. Het is het begin van een proces, zo wordt gezegd. Het CDA maakt de notitie betekenisloos door te zeggen dat er nu geen piketplaatjes worden geslagen. Het gaat alleen over het proces. Daar zal de PvdA het CDA straks aan houden bij de bespreking van het stedenbouwkundige plan en het ontwerp-bestemmingsplan.

De laatste twee raadsvergaderingen zien we een wethouder die op een cabarateske, haast cynische wijze een snoeiharde begroting verdedigt, een wethouder die zich beschaamd moet verontschuldigen over het Hudson paviljoen, en een stuntelende wethouder over Noortveer. Dringend tijd voor een andere koers en een ander college.

Ad de Graaf
Lijsttrekker PvdA

 
Back To Top