Voorschoten - Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren 75 miljoen meer uitgegeven dan ontvangen. De provincie heeft Voorschoten onder financieel toezicht gesteld en eist terecht financieel herstel. In de nieuwe (meerjaren)begroting 2018-2021 komen B&W met ingrijpende voorstellen. Kwetsbare Voorschotenaren worden getroffen. Op belangrijke voorzieningen wordt bezuinigd. Sommige voorstellen worden nauwelijks onderbouwd. Daarom presenteert de PvdA een alternatieve begroting met als motto: ‘Voorschoten verdient beter!’

Gemeenschapszin

De gemeente bezuinigt op subsidies die belangrijk zijn voor een dorp dat ook een gemeenschap wil zijn. Het wijkbeleid wordt wegbezuinigd. De PvdA draait dit terug. B&W wil het zwembad sluiten. De PvdA vindt het plan slecht onderbouwd en besluitvorming op dit moment onverantwoord.

Sociaal Voorschoten

B&W korten op belangrijke voorzieningen voor Voorschotenaren, ook de kwetsbaren. Het gaat om burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met behulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Het gaat ook om een vergoeding bij noodzakelijke hulpmiddelen (WMO-hulpmiddelen budget). De PvdA draait deze bezuiniging terug.

Levendig Voorschoten

De aanwezigheid van culturele voorzieningen draagt bij aan een levendig centrum. Helaas neemt de gemeente weinig initiatief om dit te stimuleren. Integendeel, het cultureel centrum moet sluiten. De PvdA maakt voldoende geld vrij voor extern advies naar de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie waar in elk geval het cultureel centrum en de bibliotheek onderdeel van zijn.

Financieel beleid

De PvdA steunt de noodzaak van een sluitende begroting, het verzwaren van de lasten en  het belang van schuldvermindering. De begroting van B&W vinden wij echter niet evenwichtig en doet afbreuk aan een levendig en sociaal Voorschoten. Het kan anders. Dat laat onze alternatieve begroting zien.

 
Back To Top