Foto | pr

Voorschoten – In 2015 hebben 59 Voorschotenaren uit de bijstand werk gevonden. En de PvdA is daar blij mee. Maar, vindt de partij in een persbericht, de gemeente moet zich blijven inzetten voor uitstroom naar werk.

"Het aantal banen groeit in Nederland, de werkloosheid daalt. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat de inzet van de PvdA in het kabinet VVD-PvdA werkt en dat ons land uit de crisis komt. Binnen een jaar hebben 100 duizend mensen een baan gevonden. Het gaat weer beter met Nederland. Maar we zijn er nog lang niet", vindt de PvdA. "Er zitten nog te veel mensen zonder werk thuis. De werkloosheidmeter staat op ruim 1,4 miljoen. Dat is 17,3 procent van de beroepsbevolking: mensen in de WW, de WIA (arbeidsongeschikten) en in de gemeentelijke bijstand. Dat moet en kan anders. De PvdA blijft inzetten op werk met fatsoenlijk loon voor iedereen.  Dat is nodig, want de lonen blijven de laatste jaren achter bij de winsten van bedrijven. Het wordt tijd dat iedereen profiteert van het economisch herstel.

Hoe zit het met Voorschoten? Is er goed nieuws? Ja, dat is er!
Landelijk is er nog sprake van een groeiend aantal mensen in de bijstand. Eind vorig jaar waren het er 450 duizend, een toename van 16 duizend vergeleken met het jaar daarvoor. Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn in de bijstand terechtgekomen.

Voorschoten doet het steeds beter. In 2015 hebben 59 mensen in de bijstand een baan gevonden. Het jaar daarvoor waren het nog 36. Dat is een flinke toename. Dat is ten dele het gevolg van het arbeidsmarktoffensief van de gemeente en deels het gevolg van het economisch herstel. De groei van het aantal mensen in de bijstand is hiermee teruggebracht tot 2 procent. Desalniettemin waren de kosten voor de gemeente voor het toekennen van bijstand vorig jaar met 2 ton nog hoog. Maar naar verwachting zullen deze kosten in 2016 en de jaren daarna verder afnemen.

Voorschoten profiteert van het economisch herstel in Nederland. Dat vooruitzicht is mooi maar we moeten niet genoegzaam achterover gaan zitten leunen. De gemeente zal zich in samenwerking met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg moeten blijven inzetten om uitstroom naar werk te realiseren.

De tijd lijkt daarvoor gunstig. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich in gunstige zin. Er komen meer banen bij. De gemeente Voorschoten moet deze kans pakken. Meer mensen aan het werk betekent immers ook dat meer mensen mee kunnen doen in de samenleving, én minder armoede.

Het succes van de gemeente Voorschoten om mensen uit de bijstand aan werk te krijgen is een combinatie van 4 factoren:
- herstel van de economie en groei werkgelegenheid;
- gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (Minister Asscher);
- eigen inzet werkzoekenden en
- inzet van de gemeente op het arbeidsmarktbeleid.

De PvdA Voorschoten is blij met de insteek die de gemeente daarbij kiest. Vooral de gesprekken met de werkzoekenden in de bijstand sorteren effect. Persoonlijk contact is ontzettend belangrijk. Het draagt bij  aan het in beweging komen en blijven.

 

 
Back To Top