Op 19 november wordt in de commissie Wonen Ruimte Groen gesproken over een Doelgroepenverordening. Deze gaat, onder andere, over toewijzing van sociale huurwoningen in Voorschoten.

De woningmarkt is oververhit geraakt. Betaalbare koopwoningen voor starters zijn er bijna niet. En er is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Ouderen die kleiner willen wonen kunnen die woning niet vinden. Er is te weinig doorstroom, de markt zit op slot. Huizenprijzen stijgen verder door. Nieuwbouw komt maar niet los, onder andere door stikstof- en PFAS-regels  en de beschikbaarheid van bouwlocaties.

We verwachten dat er fors gebouwd gaat worden: Starrenburg III, Arsenaal/Segaar, het Intratuin-gebied en het M.O.C terrein. Voor een deel gaat het hierbij om huizen met een maandhuur tot EUR 737 (sociale huur), of een huur tot EUR 1.000 en koop tot EUR 310.000 (Middelduur).  Maar: Wie krijgt die woningen toegewezen ?

In de nieuwe Doelgroepenverordening zoals die besproken gaat worden staat tot nu toe dat toewijzing van deze woningen met name gebeurt op basis van: inkomen. De fractie van ONS Voorschoten wil met het college en de leden van de commissie in gesprek om ook andere zaken te laten meewegen, zoals:

  • economische gebondenheid in Voorschoten, en/of
  • wonende in Voorschoten, en/of
  • oorsprong (geboren en/of getogen) hebbende in Voorschoten, en/of 
  • een koppeling tussen toewijzing en: het willen starten van nieuwe economische activiteit met werkgelegenheid in Voorschoten.

Een vaak gehoorde klacht is dat het voor kinderen die hier geboren en getogen zijn vrijwel onmogelijk is om een eigen woonplek in het dorp te vinden. Vertrek uit het ouderlijke nest betekent meestal: vertrek uit Voorschoten.  Er zijn veel andere gemeentes die bij toewijzing van een deel van de minder dure woningen de voorkeur geven aan, bijvoorbeeld, eigen inwoners. Of aan mensen die

 

 

 

 

in de gemeente werken maar er geen woning kunnen vinden. Dat zouden wij in Voorschoten ook kunnen doen. Dan is nu het moment om dat te besluiten. Ook zal onze fractie er voor pleiten om de periode dat een woning beschikbaar blijft voor de oorspronkelijk doelgroep, zo lang mogelijk vastligt.