De gemeenteraad heeft een besluit genomen over een fietsverbod in de Schoolstraat tijdens winkel openingsuren. Veel inwoners hebben laten weten het besluit te betreuren, onder andere door middel van reacties in de plaatselijke kranten. Ook de Vereniging Ouderbelangen Voorschoten (VOV) heeft laten weten dit geen goed plan te vinden. Het college heeft toegezegd het fietsverbod na een jaar te evalueren. ONS Voorschoten gaat het college vragen van tevoren duidelijk te maken hoe deze evaluatie zal worden vormgegeven.

Argumenten die zowel door voor- als door tegenstanders zijn aangedragen, zijn goed te begrijpen. Zoals: de bereikbaarheid van winkels voor mensen die minder goed ter been zijn maar nog wel kunnen fietsen. En: er zijn door de week periodes dat het zo rustig is, dat er best zonder gevaar voor voetgangers gefietst kan worden. Maar ook de voorstanders van het fietsverbod hebben op hun beurt een visie die velen aanspreekt: maak van de Schoolstraat alleen een winkelstraat en wees daarin consequent. De Schoolstraat is niet tegelijkertijd een fietspad.  

ONS Voorschoten is blij met de toegezegde evaluatie. Wij denken daarbij dat het helder is voor iedereen als de aanpak van de evaluatie lang van tevoren wordt uitgewerkt. Er moet worden gezocht naar brede participatie. Van mensen en organisaties die een mening hebben over het fietsverbod. Zoals belangenorganisaties voor ouderen, de Fietsersbond en de centrumondernemers. Voordat die evaluatie wordt gehouden moet er duidelijkheid zijn over de structuur.  Op welke wijze worden belanghebbende partijen betrokken, op welke wijze zal de uitkomst van de evaluatie worden vastgesteld. En vooraf moet al duidelijk zijn: welke uitkomst zal daarna tot welk besluit leiden. ONS Voorschoten zal het college vragen stellen over een nadere uitwerking van de evaluatie van het fietsverbod.  

 
Back To Top