Wie jaarlijks geld moet toeleggen op eigendommen en het bezit van gebouwen niet als een noodzaak ziet kan ze maar beter verkopen in plaats van verlies te leiden. Dat zijn de overwegingen geweest om drie locaties als gemeente te verkopen: locatie v.d. Waalslaan, locatie Raadhuislaan en locatie De Vlietschool/De Vos. ONS Voorschoten heeft dat plan gesteund, ondanks dat niet iedereen daar blij mee is. Maar bewoners hebben meer bereikt dan zij denken.

Van de Waalslaan
Er is met de werkgroep Groen Spelen van der Waalslaan en omwonenden veel gesproken. In eerste instantie was het plan om het hele plantsoen met woningen te bebouwen, nu gaat het er heel anders uitzien. Dat is de verdienste van de inzet van vele vrijwilligers. ONS realiseert zich, dat de bewoners meer willen dan ze gekregen hebben, maar de gemeente moet met veel zaken rekeninghouden: geld, groen en bebouwing. Er blijft 80% van het oppervlakte groen, met recreatiefunctie. Dat betekent heel veel: de bewoners hebben hun plannen grotendeels gehonoreerd gezien en het huidige stukje bebouwde grond blijft voor bebouwing beschikbaar. Een offer wordt ook gebracht: woningbouw volgens het oorspronkelijke plan zou ook mensen die een woning zoeken gelukkig hebben gemaakt. Die worden nu teleurgesteld. Groen heeft het daar van stenen gewonnen.
Wat daar ook gaat gebeuren: de projectontwikkelaar moet altijd met de omwonenden overleggen voordat er een plan bij de gemeente wordt ingediend. Dat is in een contract vastgelegd.

Locatie Raadhuislaan
De verkoop van gebouwen en grond betekent, dat de huidige gebruikers (o.a. sportschool Goederaad) een huuropzegging hebben gekregen. Dat zij daar niet blij mee zijn is logisch. De verkoop heeft inderdaad een geschiedenis, waar verschillend over wordt gedacht. Ook voor deze gebouwen geldt: het onderhoud kost veel meer dan het oplevert en de gebouwen zijn uit de jaren zestig. Het sportinstituut heeft de komende 5 jaar de tijd om naar een andere locatie te zoeken. ONS Voorschoten heeft het college gevaagd om Sportinstituut Goederaad daarbij te helpen. Zij verdienen dat ook, want het instituut heeft een belangrijke maatschappelijke functie en heeft als doelgroep heel andere bezoekers dan de gemiddelde sportschool. Jeugd en ouderen weten wekelijks de weg naar Goederaad te vinden. En dat zou zo moet zo blijven.

Locatie Einsteinlaan
De voormalige school staat al vele jaren leeg. Hier zullen naar het zich laat aanzien woningen worden gebouwd. Daarmee krijgt de locatie weer een gezicht. Ons Voorschoten hecht er aan dat de woningen zo veel als mogelijk betaalbare sociale huurwoningen worden, zodat hiermee een kleine bijdrage geleverd wordt aan het verminderen van de lange wachtlijsten.

 
Back To Top