Glenn Zeelt is fractievoorzitter van ONS Voorschoten

Voorschoten - Goede besluitvorming komt alleen tot stand in overleg met hen die het aangaat. Individueel of met belangengroeperingen. Onze raads- en commissieleden zijn altijd benaderbaar en de deur van de fractie staat altijd open. Dat is niet genoeg. We willen meer. We komen naar u toe en we organiseren eenmaal per zes weken een spreekuur. Ergens in de gemeente huren wij een ruimte. Samenwerking en luisteren, daar gaat het om.


De manier waarop de voorbereidingen rond de besluitvorming van het Sociaal Domein (onder andere WMO, Jeugdwet en Participatiewet) door het college is voorbereid is goed. ‘Smaakt naar meer’ hebben wij in de Commissie Mens en Samenleving tijdens de behandeling van het plan aangegeven. De gemeente geeft aan welke voorwaarden (kaders) van belang zijn. Onze verenigingen en inwoners geven vervolgens aan hoe je die kaders het beste kunt uitwerken en welke het eerste aangepakt kunnen worden. Dan benut je de kennis die in onze lokale gemeenschap aanwezig is. Deze mensen horen en merken dagelijks op de werkvloer wat belangrijk is. ONS Voorschoten vertrouwt als lokale partij op de eigen kracht van onze inwoners, wij staan open voor initiatieven en stimuleren ondernemerschap. Lokaal is vanuit de samenleving, lokaal is de juiste mix vinden en lokaal is eigen kracht.

Dit wil ONS Voorschoten:
• Iedereen is welkom om zijn of haar verhaal te vertellen, liefst persoonlijk.
• Iedere zes weken houden we een spreekuur. We starten op woensdag 21 februari 2018 om 19.30 uur in de Bibliotheek Voorschoten, Wijngaardenlaan 4.
• Wij komen graag bij uw organisatie/vereniging op bezoek om ons te laten bijpraten.
• Tijdig bekendmaken wanneer onderwerpen in de raad besproken worden: de lange termijn agenda.
• Beleid maken wij met de organisaties, de verenigingen en de inwoners.

 
Back To Top