Voorschoten - ONS Voorschoten wil meer laadpalen in Voorschoten. De behoefte aan het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen neemt de komende jaren explosief toe maar het aantal laadpalen in Voorschoten blijft achter. Dat meldt de partij in een persbericht.

Momenteel zijn er ongeveer 100.000 elektrische auto's in Nederland en verwacht wordt dat dit aantal binnen enkele jaren zal zijn verdubbeld. Maar het aantal publiek toegankelijke elektrische laadpalen blijft helaas achter bij de behoefte. Zodanig dat mensen die overwegen een elektrische auto aan te schaffen hun beslissing uitstellen in afwachting van het beschikbaar komen van voldoende laadmogelijkheden in hun buurt.

Toename van het aantal laadpunten is een vereiste voor het doorontwikkelen van de elektrische mobiliteit" staat in het convenant Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 -2020 dat minister Kamp in april van dit jaar heeft ondertekend. Het rijk maakt het daarmee mogelijk om volledig gesubsidieerde laadpalen te plaatsen. De gemeente Wassenaar krijgt in dit verband 50 gratis laadpunten.

Hoe zit het met Voorschoten? ONS Voorschoten roept het college op, om snel werk te maken van het uitbreiden van het aantal laadpunten in onze gemeente, zodat Voorschoten mee kan komen in de noodzakelijke milieu verbeteringen om ook voor onze kinderen en kleinkinderen een prettige leefomgeving te bieden

 
Back To Top