Voorschoten - Afgelopen donderdag  9 juni is door de Gemeenteraad de Woonvisie vastgesteld. Daarin staat onder andere dat er meer gedifferentieerd gebouwd gaat worden, maar ook dat met de nieuwe participatiemaatschappij rekening wordt gehouden. En daar is ONS Voorschoten blij mee. Dat laat de partij weten in een persbericht.

De raad was verdeeld over het percentage social te bouwen huurwoningen, van 30% tot bijna niks. Daarom  had wethouder Bremer een mooi  en voor een meerderheid van de raad acceptabel compromis voorgesteld: 15% sociale huur en 15% sociale koop ( tot 200.000 Euro) .

Met de sociale koop wil de wethouder de doorstroom van goedkope huur naar koop bevorderen, waardoor er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn.

Met deze oplossing voldoet Voorschoten ook aan haar regionale verplichtingen ten aanzien van het aanbieden van voldoende woningen in de sociale sector.

 
Back To Top