Al jaren is duidelijk dat Voorschoten te veel restafval produceert. Afgelopen jaar was dat zelfs meer dan twee keer zoveel als eigenlijk de bedoeling was. De huidige aanpak om dit terug te brengen blijkt daarmee ook duidelijk tekort te schieten. Ondertussen lopen de kosten voor de inwoners hierdoor steeds verder op. Na jaren van praten lag er voor de zomer eindelijk een concreet voorstel om dit aan te gaan pakken. Onbegrijpelijk dus, dat een meerderheid van de raad ervoor koos dit plan niet eens te bespreken!

Het leeuwendeel van ons restafval wordt verbrand. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit en bron van veel CO2, dus liggen er op die verbranding flinke heffingen en boetes. Die zullen de komende jaren bovendien alleen maar verder stijgen. De gemeente kan niet anders dan deze stijgende kosten direct te verhalen op de burger via de afvalstoffenheffing, waardoor de gemeentelijke lasten nog weer eens fors omhoog dreigen te gaan in Voorschoten.

De grote hoeveelheid restafval in Voorschoten komt vooral doordat veel afval niet gescheiden wordt. In de grijze bakken zit daardoor niet alleen nog veel glas en plastic, maar ook flink wat oud papier en groenafval. De meeste gemeenten in Nederland nemen maatregelen om dit aan te pakken, maar in Voorschoten lijkt het onderwerp letterlijk onbespreekbaar. Wat GroenLinks betreft een klap in het gezicht van al die Voorschotenaren die al bewust en zorgvuldig met hun afval omgaan, maar hun kosten desondanks ieder jaar weer zien stijgen.

In de laatste raadsvergadering voor het reces lag een concreet plan van GroenLinks wethouder Spil voor, met daarin een aantal kleinere maatregelen op korte termijn en ingrijpender beslissingen over inzameling en betaling in de komende raadsperiode. Na jaren praten zou je verwachten dat men eindelijk aan de slag zou willen, maar opnieuw werd duidelijk dat een deel van de Voorschotense raad beslissingen zoveel mogelijk uit de weg gaat. Met steun van coalitiepartij VVD wisten oppositiepartijen het plan zelfs helemaal van de agenda te halen.

GroenLinks, D66 en SP hadden het plan juist graag besproken, want het is duidelijk dat er wel iets zal moeten gebeuren. Als men kritisch is op een voorstel, is het zaak om zelf met suggesties voor verbetering te komen. Lastige onderwerpen vooruitschuiven is op de korte termijn misschien gemakkelijk, maar steeds maar geen keuzes maken heeft serieuze gevolgen. In dit geval betekent alle uitstel hogere kosten voor onze inwoners. GroenLinks hoopt nu maar van harte dat dit najaar de hele raad hier serieus mee aan de slag wil.

 
Back To Top