1175633645786505 GroenLinks: Het financieel toezicht wordt opgeheven, en Voorschoten? - Voorschoten Online - Voorschoten Online | Voorschoten Online Welkom bij Voorschoten Online   Click to listen highlighted text! Welkom bij Voorschoten Online

GroenLinks: Het financieel toezicht wordt opgeheven, en Voorschoten?
Voorschoten - Tijdens de begrotingsraad kozen VVD, ONS, CDA en een deel van D66 voor een hard bezuinigingsbeleid, dat ons zwembad, onze kinderboerderij en onze voorzieningen op het spel zet. Maar dat hoeft niet: GroenLinks heeft een robuuste, alternatieve begroting die deze zaken wel behoudt.
Om iets te kunnen bereiken, moet een gemeente de financiën op orde hebben. Maar daarvoor is ook draagvlak en medewerking onder de bevolking nodig: een samenleving waarin iedereen mee kan doen.
 
Zware bezuinigingen op voorzieningen voor de kwetsbaarsten, het loslaten van kwaliteit als criterium voor ondersteuning, het zwembad geen subsidie meer geven, kinderboerderij veel minder, korten op verenigingen etc. …. dit alles ondermijnt het draagvlak onder de burgers.  De hulpmiddelen om mee te kunnen doen, de plekken waar we elkaar ontmoeten, die zijn zo belangrijk voor een samenleving.
 
In de begroting van het college van VVD, ONS en CDA wordt zwaar bezuinigd. Maar er is een alternatief, een goed en sluitend alternatief: GroenLinks heeft ook een begroting gemaakt, die ruim voldoet aan de standaardeisen van de provincie. Daarin hebben zwembad en kinderboerderij wèl bestaansmogelijkheid, en wordt er wèl sociaal beleid gevoerd. Als de raad hiervoor was gegaan, was er een krachtig signaal geweest van samen optrekken en betrouwbaarheid. En kon iedereen er alle vertrouwen in hebben dat we ons aan de afspraken hielden.
 
Nu is een begroting goedgekeurd, waarin keihard bezuinigd wordt op voorzieningen en sociaal beleid, terwijl die dus juist niet de oorzaak waren van de financiële problemen. Een begroting waarin dan weer wel geld wordt vrijgemaakt voor een impuls voor het centrum à €96.000, terwijl daarvoor nog niet eens een concreet plan is. En €225.000 voor een arbeidsmarktoffensief waarvan onduidelijk is wat het bijdraagt aan verminderen van uitkeringen in een aantrekkende economie.
 
Daarbij is de oppositie geen enkele mogelijkheid geboden voor invloed. Bijna alle moties en amendementen zijn afgewezen door de coalitie van VVD, ONS en CDA.
 
Sterker nog: terwijl er door de coalitie vooraf was gezegd dat niets mogelijk was, was er wel opeens €40.000 voor een taskforce zwembad. Na het wegbezuinigen van het zwembad moet deze onderzoeken hoe Voorschoten het zwembad kan behouden. Een taskforce waarvan nog niet duidelijk is wat die gaat doen, wie erin zit, wat de opdracht is, welke rol betrokkenen gaan krijgen. Terwijl er dus geen geld meer is behouden voor het zwembad zelf. Een futiel gebaar, maar we hebben het wel gesteund omdat dat het enige was, wat nog over was.
 
Al met al was het duidelijk, dat er politieke keuzes werden gemaakt: er moest en zou een hard beleid worden gevoerd. De VVD verwees naar de kans die een crisis biedt om zaken in beweging te zetten, te veranderen. Deze crisis maakt keihard bezuinigingsbeleid mogelijk.
 
GroenLinks vindt het jammer dat er geen begin is gemaakt met een andere manier van politiek bedrijven. Dat hadden wij  Voorschoten echt gegund. Maar GroenLinks gaat door met doen wat nodig is: meer gemeente, meer Voorschoten, meer toekomst, meer samen. Wij zullen onze alternatieve begroting tot inzet maken voor de komende raadsverkiezingen in maart 2018, met behoud van voorzieningen en zwembad.
 
Click to listen highlighted text!