Ons Voorschoten

Politiek Ons Voorschoten

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

De gemeentelijke jaarrekening 2018  is op 6 juni in de commissie Burger en Bestuur besproken; op 13 juni volgt bespreking in de gemeenteraad. De fractie van ONS Voorschoten valt op, dat er geld over is wat direct een andere bestemming krijgt, zonder dat er naar andere prioriteiten wordt gekeken. Lijkt dit op willekeur?

Normaal gesproken is een jaarrekening een verantwoording van de afspraken die de raad en het college van Burgemeester en wethouders hebben gemaakt. Je kunt zien of de doelen ja of nee gerealiseerd zijn. Een jaarrekening heeft dus een samenhang met een begroting. Ze hebben verschillende functies. Het college haalt naar onze mening de verschillende functies door elkaar. Er worden in de jaarrekening namelijk voorstellen gedaan om een groot deel van het geld dat over is meteen alweer een bestemming te geven. Een bedrag van 200.000 EURO voor het subsidieplan en 300.000 EURO voor onderzoek naar een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio: het hoort wat ons betreft niet in deze jaarrekening thuis. Beter was: in een begrotingswijziging 2019, of de begroting 2020. Wanneer je prioriteiten en wensen naast elkaar zet kan je betere keuzes maken.

ONS Voorschoten heeft deze bezwaren geuit, het lijkt erop dat het college hier voor een deel aan tegemoet zal komen. Onze fractie heeft er bij het college ook op aangedrongen om dit in de volgende jaarrekening anders te doen. Als er geld wordt overgehouden, voeg dat dan zo veel mogelijk toe aan de reserve. Besluit pas daarna over nieuwe kosten en bekijk verschillende opties tegelijkertijd.
In de wandelgangen wordt de opmerking gehoord dat het college cijfers mooier voorstelt dan dat ze in werkelijkheid zijn.

Nu maakt onze fractie geen deel uit van het college en het ligt niet op onze weg om het college te gaan verdedigen. Maar wij stellen vast dat het college erkent dat er donkere buien op ons af komen. Nu is er geld over omdat er grond en gebouwen zijn verkocht, maar dat geld kun je maar één keer ontvangen. Zonder die eenmalige ‘’meevaller’’ zag de jaarrekening er heel anders uit: er was een tekort geweest. Het college ontkent dat niet en dat getuigt wat ons betreft van realiteitszin.  Een financieel gezond Voorschoten is een speerpunt voor de fractie van ONS Voorschoten. Daar blijven wij op hameren.

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Lees verder....