Welkom bij Je leest het op Voorschoten Online   Click to listen highlighted text! Welkom bij Je leest het op Voorschoten Online

Beleidsplan Sociaal domein 2018 – 20121 vastgesteld

Afgelopen donderdag werd tijdens de raadsvergadering het beleidsplan Sociaal domein 2018 – 2021 unaniem vastgesteld. Het beleidsplan omvat alle taken op het gebied van welzijn, werk en zorg en beschrijft wat de gemeente in deze vier jaar wil bereiken.

Een krachtig stuk

Wethouder Nanning Mol: “ De kracht van dit beleidsplan is dat het geen dik boekwerk is, maar een slank, puntig en voor iedereen leesbaar stuk. Het is niet achter het bureau door de gemeente bedacht, maar samen met inwoners, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met zorg en welzijn ontwikkeld.”

Vijf hoofddoelen

Het beleidsplan laat zien hoe we met elkaar willen bijdragen aan de vijf hoofddoelen. Kort samengevat staat beschreven wat we willen bereiken zodat inwoners zelfredzaam zijn en zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Dat inwoners gezond en veilig kunnen opgroeien in Voorschoten.  Een derde doel is dat er sociale cohesie is. Daarnaast streven we naar een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning en vindt de hulp dichtbij huis plaats. En ten slotte willen we bereiken dat wanneer inwoners hulp nodig hebben, ze deze hulp op tijd krijgen.

Iedereen doet mee

De gemeenteraad is intensief betrokken bij het tot stand komen van het plan. In werkgroepen bestaande uit inwoners, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente zijn uitvoeringsplannen gemaakt. In deze plannen staat beschreven hoe we samen de doelen gaan bereiken. De plannen zijn verdeeld in de thema’s: eenzaamheid, statushouders, armoede, toegankelijkheid, langer thuis wonen, verwarde personen/ zorgmijders, multiprobleemgezinnen en jongerenparticipatie. Op deze manier is het een krachtig beleidsplan geworden waar iedereen eigenaar van is. Met elkaar staan we voor de opdracht dat iedereen in Voorschoten mee kan doen.

Goed luisteren en samenwerken

Dit beleidsplan is door brede participatie tot stand gekomen. Wethouder Nanning Mol: “ Ik ben echt heel erg trots op dit beleidsplan en bedank iedereen die hier aan heeft meegewerkt. De unanieme steun bewijst dat je door goed te luisteren en samen op te trekken, bruggen kunt bouwen en mooie resultaten kunt bereiken.”

Het plan is te lezen op de website van de gemeente Voorschoten: www.voorschoten.nl/beleidsplansociaaldomein

Click to listen highlighted text!
Cookie- en Privacybeleid

VoorschotenOnline gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts we mogen gebruiken, kunt u de instellingen wijzigen in uw browser. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.