'Voorschoten heeft bestuurskracht getoond', aldus wethouder Daan Binnendijk
Voorschoten - (persbericht) De door de gemeenteraad breed vastgestelde gemeentelijk begroting over de jaren 2018 tot en met 2021 krijgt ook de steun en het vertrouwen van de provincie Zuid-Holland, zo laat de toezichthouder per brief aan de gemeente Voorschoten weten. Dat betekent dat het financieel toezicht door de provincie vanaf 1 januari 2018 weer hersteld wordt naar de oude –gewone- situatie.
 
Vertrouwen Provincie Zuid-Holland in financiële duurzaamheid Voorschoten
Met grote inzet en gezamenlijke inspanning is Voorschoten er in geslaagd om voor 2018 tot en met 2021 een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming op te stellen. Hier is ook rekening gehouden met het vervallen van de mogelijkheid van de heffing van precariobelasting in 2022.
De begroting en meerjarenraming is door de provincie beoordeeld op structureel en reëel begrotingsevenwicht, volgens de wettelijke uitgangspunten van de Gemeentewet. Bij dit oordeel is  rekening gehouden met het overzicht van incidentele baten en lasten. De provincie is tot de conclusie gekomen dat de structurele lasten van de gemeentelijke begroting en meerjarenraming gedekt zijn door structurele baten. Deze ingezette koers naar financiële duurzaamheid geeft  de provincie Zuid-Holland vertrouwen. En ze stemt daarom in met de vastgestelde begroting van de gemeente Voorschoten.
 
Financieel evenwicht voor de komende jaren
Wethouder Financiën Daan Binnendijk: Het gemeentebestuur heeft met deze begroting 2018 bestuurskracht getoond. Want na vele jaren van investeren moet Voorschoten de inkomsten en de uitgaven duurzaam op elkaar afstemmen zodat er ruimte ontstaat voor het versterken van de financiële positie en een buffer wordt gecreëerd voor de terugloop van gemeentelijke inkomsten in de komende jaren. De goedkeuring van de provincie geeft ook ruimte aan bestuurlijke slagkracht voor de nieuwe bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. We gaan als college van B&W verder hard aan de slag om de hoge kwaliteit van wonen en leven in Voorschoten ook voor de toekomst te behouden.
 
Back To Top