GROENLINKS

Op donderdag 13 december is er weer een stap gezet naar een duurzamer Voorschoten. De gemeenteraad heeft besloten om een plan op te laten stellen voor het verduurzamen van gebouwen waar de gemeente eigenaar van is, zoals het gemeentehuis, maar ook sporthal De Vliethorst en buurthuizen. GroenLinks is blij met dit besluit. Maatregelen zijn hard nodig. Maar vooral de juiste maatregelen. Door een zorgvuldig plan op te laten stellen kunnen we dit garanderen.

Lees verder na de advertentie:

Met het coalitieakkoord van GroenLinks, VVD en D66 heeft de gemeente zich tot doel gesteld om te streven naar een energieneutraal Voorschoten in 2030. De gemeente moet hierbij zelf het goede voorbeeld geven. De routekaart voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, zoals het plan officieel heet, is een stap in de juiste richting. Het plan zal onder andere inzicht moeten geven in welke maatregelen het meest bijdragen aan energiebesparing, klimaatbestendigheid en groene energieproductie. Daarnaast zal bekeken moeten worden welke maatregelen tegen de laagste kosten het meest opleveren. Omdat de benodigde expertise en tijd ontbreekt bij de gemeente, zal hiervoor een extern bureau ingeschakeld worden.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd om maximaal € 50.000 vrij te maken uit de reserve Duurzaamheid voor het laten opstellen van de routekaart. Met het oog op de financiële situatie van Voorschoten heeft de gemeenteraad besloten tot een zogenoemde “tweetraps”-constructie. In eerste instantie zal € 35.000 beschikbaar worden gesteld. Mocht duidelijk worden dat dit bedrag ontoereikend is om het onderzoek goed uit te laten voeren, dan kan de gemeenteraad een extra bedrag van € 15.000 beschikbaar stellen. Hiermee probeert de gemeenteraad zowel recht te doen aan de financiële zorgen die leven in de gemeente, als aan de noodzaak tot duurzaamheidsmaatregelen.

Belangrijk is dat er nu direct gestart kan worden met de volgende stappen in het proces. Hier is GroenLinks vooral blij mee. De partij heeft eerder gewaarschuwd tegen het nemen van ad hoc maatregelen, waarmee juist geld weggegooid kan worden doordat er minder efficiënte maatregelen getroffen worden. Bijvoorbeeld: zonnepanelen neerleggen is heel zichtbaar en helpt zeker bij verduurzaming, maar vaak is het efficiënter om voor dat bedrag een gebouw beter te isoleren. Een zorgvuldig plan kan garanderen dat de juiste maatregelen worden genomen. Dus: “Verstandig op weg naar een energieneutraal Voorschoten!”.

 

-- Lees verder na de advertentie --

-- Ook adverteren? --

 

 

Te vinden in de bedrijvengids

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief