Vorige maand deed Voorschoten Online onder de lezers een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het centrum van Voorschoten. Over het algemeen is men best tevreden. Door meer variatie in winkelaanbod, meer evenementen en een betere informatievoorziening kan de tevredenheid verbeterd worden waardoor men meer gemotiveerd worden het centrum te komen bezoeken.

De tevredenheidscore is gemiddeld een 7. Toch geeft slechts 57% aan het zeer waarschijnlijk te vinden om vrienden of collega’s aan te bevelen om te gaan eten of winkelen in het centrum van Voorschoten, 43% geeft aan dit zeer onwaarschijnlijk te vinden.

Van alle deelnemers geeft 52% aan altijd in Voorschoten te winkelen, gevolgd door Leiden 17%, Leidschendam 11%, Den Haag 9% en 11% in de overige gemeenten rondom Voorschoten. De reden dat buiten Voorschoten gewinkeld wordt is een beter winkelaanbod in deze gemeenten. De reden dat men vooral in Voorschoten wordt heeft vooral met het gemak te maken.

De  voornaamste reden dat men het centrum bezoekt is voor de dagelijkse boodschappen (62%), winkelen (16%) en om te eten en te drinken (7%). En als men naar het centrum komt, komt 56% met de fiets of scooter, 23% met de auto en komt 21% lopend.

Winkelaanbod

Op de vraag hoe tevreden men is met het winkelaanbod in het centrum van Voorschoten geeft 49% aan tevreden (44%) tot zeer tevreden te zijn (9%). 27% geef aan hierover geen mening te hebben, 24% geeft aan ontevreden (21%) tot zeer ontevreden (9%) te zijn. Als reden wordt veelal aangegeven dat er weinig variatie is in het winkelaanbod en het ontbreken van bekende grote merkketens. Wanneer dit zou wijzigen geeft 62% van de deelnemers aan het centrum veel aantrekkelijk te gaan vinden. Maar ook meer publieke voorzieningen (bankjes, fonteinen etc.) (17%) en meer kleinschalige activiteiten (bandjes, draaiorgel, schaatsbaan etc.) (11%) kan bijdragen dat men meer bereid is om in het centrum van Voorschoten te komen gaan winkelen.

Horeca

Over de horeca in het centrum van Voorschoten geeft 81% aan tevreden (60%) tot zeer tevreden (21%) te zijn. 11% geeft aan hierover geen mening te hebben, tegen 8% ontevreden tot zeer ontevreden.

Activiteiten en evenementen

Over de activiteiten dat in het centrum gehouden wordt, geeft 66% aan tevreden (52%) tot zeer tevreden te zijn (14%). 25% heeft hierover geen mening, tegen 10% die ontevreden (7%) tot zeer ontevreden (3%). Uit het onderzoek blijkt dat men verbeteringen ziet wanneer er meer muziekevenementen en meer evenementen worden georganiseerd voor jongeren wordt georganiseerd.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid naar het centrum van Voorschoten scoort goed, 89% geeft aan dat de bereikbaarheid op de fiets goed tot zeer goed is, met de auto is dit 88%.

Informatievoorziening

Over de digitale informatievoorziening over het centrum van Voorschoten geeft 32% aan hierover tevreden (30%) tot zeer tevreden te zijn (2%). 58% heeft hierover geen mening, en 10% geeft aan hierover ontevreden (8%) tot zeer ontevreden (2%) te zijn. Kantekening is dat in deze periode de website van het centrum van Voorschoten is gewijzigd waardoor niet duidelijk is of dezelfde percentages ook daarmee behaald zouden worden.

In het onderzoek geeft men aan digitaal geïnformeerd te willen worden via de website of een APP. Men ziet het liefst uitgebreide informatie over de activiteiten, een duidelijk overzichtelijk en benaderbaar winkelaanbod.

Innovatie en uitstraling

Op de vraag over de innovatie binnen het dorp geeft 26% tevreden (24%) tot zeer tevreden (2%) te zijn. 49% heeft hierover geen mening. 26% geeft aan hierover ontevreden (23%) tot zeer ontevreden (3%) te zijn.

Over de uitstraling van het centrum is 65% tevreden (50%) tot zeer tevreden (15%) te zijn. 21% heeft hierover geen mening, 14% is hierover ontevreden (12%) tot zeer ontevreden (2%).

Onderzoek downloaden?

  1. Download hier de samenvatting van het onderzoek (PDF)
  2. Download hier het RAW-bestand van het onderzoek (XLS)
 
Back To Top