D66

Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten - (persbericht) De woningcorporatie Woonzorg wil geen ouderen meer huisvesten in ’t Hoflants Huys vanwege de aanwezigheid van hoogspanningskabels in die directe omgeving . Woonzorg wil de woningen nu doorverkopen en deze laten herbestemmen voor studenten of statushouders, die er mogelijk korter zouden wonen. “Dat vinden we een raar verhaal”, aldus Aisia Okma (plv) fractievoorzitter van D66. 

“Te meer daar we al eerder vragen hebben gesteld én daar er meerdere plekken zijn waar zendmasten en hoogspanningskabels staan. Volgens het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) is de magnetische straling van de kabels nl. ook voor jongeren schadelijk”.

Zendmast Oude Adegeesterlaan
De vragen van D66 zijn een vervolg op vragen die de fractie eerder in december heeft gesteld over de zendmast in de Oude Adegeesterlaan - hoek Nassaukade. Aisia Okma: “Het college moet in actie komen en Tennet en T-Mobile verplichten om de mast te verplaatsen naar een locatie buiten de bebouwde kom, verder uit de buurt van een basisschool en van de woningen van ouderen. Ik heb contact met een aantal van deze ouderen. De zendmast is er gekomen zonder waarschuwing aan de bewoners. Sommigen slapen er slecht van. Deze ouderen zijn aangewezen op hun woning, maar die straling is er dag en nacht. Het college weet ook al lang dat mensen klachten hebben, maar heeft er verder geen onderzoek naar gedaan. Die zendmast zou er voor twee jaar worden neergezet, maar die vergunning is al twee keer verlengd. Ik roep het college op straks de vergunning van de zendmast in de Oude Adegeesterlaan niet te verlengen: die zendmast moet daar weg!”

Antenne-installaties in de Rossinidreef en de Richard Wagnerlaan
Overigens is de woningcorporatie Woonzorg zelf wèl van plan om zendinstallaties te plaatsen op de Rossinidreef 1 en Richard Wagnerlaan 73. Aisia Okma: “Aan de inwoners van deze complexen moet worden gevraagd of zij hier toestemming voor geven. Als een meerderheid + een persoon tegen de plaatsing van een dergelijke antenne is, gaat de plaatsing niet door. Er zijn in ons dorp tal van inwoners die last ondervinden van straling en de overheid luistert bijna niet naar hen. Ik vind dat het college mensen actief moet voorlichten dat zij het recht hebben om hun mening te geven over de antenne-installatie. De gezondheid van mensen en de het voorkomen van gezondheidsproblemen moet veel hoger op de agenda komen.”

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....