D66

Voorschoten - (persbericht) De woningcorporatie Woonzorg wil geen ouderen meer huisvesten in ’t Hoflants Huys vanwege de aanwezigheid van hoogspanningskabels in die directe omgeving . Woonzorg wil de woningen nu doorverkopen en deze laten herbestemmen voor studenten of statushouders, die er mogelijk korter zouden wonen. “Dat vinden we een raar verhaal”, aldus Aisia Okma (plv) fractievoorzitter van D66. 

[Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemers in Voorschoten]
Lees verder na dit blok

“Te meer daar we al eerder vragen hebben gesteld én daar er meerdere plekken zijn waar zendmasten en hoogspanningskabels staan. Volgens het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) is de magnetische straling van de kabels nl. ook voor jongeren schadelijk”.

Zendmast Oude Adegeesterlaan
De vragen van D66 zijn een vervolg op vragen die de fractie eerder in december heeft gesteld over de zendmast in de Oude Adegeesterlaan - hoek Nassaukade. Aisia Okma: “Het college moet in actie komen en Tennet en T-Mobile verplichten om de mast te verplaatsen naar een locatie buiten de bebouwde kom, verder uit de buurt van een basisschool en van de woningen van ouderen. Ik heb contact met een aantal van deze ouderen. De zendmast is er gekomen zonder waarschuwing aan de bewoners. Sommigen slapen er slecht van. Deze ouderen zijn aangewezen op hun woning, maar die straling is er dag en nacht. Het college weet ook al lang dat mensen klachten hebben, maar heeft er verder geen onderzoek naar gedaan. Die zendmast zou er voor twee jaar worden neergezet, maar die vergunning is al twee keer verlengd. Ik roep het college op straks de vergunning van de zendmast in de Oude Adegeesterlaan niet te verlengen: die zendmast moet daar weg!”

Antenne-installaties in de Rossinidreef en de Richard Wagnerlaan
Overigens is de woningcorporatie Woonzorg zelf wèl van plan om zendinstallaties te plaatsen op de Rossinidreef 1 en Richard Wagnerlaan 73. Aisia Okma: “Aan de inwoners van deze complexen moet worden gevraagd of zij hier toestemming voor geven. Als een meerderheid + een persoon tegen de plaatsing van een dergelijke antenne is, gaat de plaatsing niet door. Er zijn in ons dorp tal van inwoners die last ondervinden van straling en de overheid luistert bijna niet naar hen. Ik vind dat het college mensen actief moet voorlichten dat zij het recht hebben om hun mening te geven over de antenne-installatie. De gezondheid van mensen en de het voorkomen van gezondheidsproblemen moet veel hoger op de agenda komen.”


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?