Beste Voorschotenaren,

Sinds de maatregelen rondom de bestrijding van de verspreiding van het corona virus zijn ingegaan is het voor iedereen aanpassen geweest. De gemeenteraad heeft in overleg besloten om in maart niet meer met elkaar te vergaderen. Inmiddels is er op voorstel van de griffie besloten hoe de verschillende onderwerpen de komende tijd worden behandeld.

Door de coronacrisis komt veel in een ander perspectief te staan. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat we zo goed mogelijk door deze periode komen om daarna, als deze crisis is afgelopen, verder te kunnen.

Ondertussen kijken wij allen met grote bewondering naar de inzet van eenieder die helpt om de zaken die moeten blijven draaien, draaiende te houden. Er zijn veel mensen en organisaties die iets extra doen, een stapje harder lopen of een helpende hand uitsteken. Super om te zien. Voor alle Voorschotenaren geldt dat we ons best doen om de regels zo goed mogelijk te volgen. We zijn bij elkaar betrokken en doen ons best om naar elkaar om te kijken. Als gemeenteraad zullen we waar mogelijk het gemeentebestuur ondersteunen bij de gemeentelijke aanpak van de crisis. Dank voor uw inzet en blijf alstublieft letten op het houden van 1,5m afstand

Uw gemeenteraad

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

MEEST GELEZEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.