Vanwege het coronavirus zijn de openingstijden van de gemeente Voorschoten aangepast. Vanaf maandag 23 maart is het gemeentehuis elke werkdag tot 12.00 uur geopend.

Inwoners kunnen dan uitsluitend op afspraak komen voor zaken die niet kunnen wachten. Bijvoorbeeld voor een geboorteaangifte of aangifte van overlijden. Wel blijft het gemeentehuis elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 14071.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

MEEST GELEZEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.