Door de aangescherpte maatregelen van de regering behandelen we vanaf dinsdag 17 maart alleen de afspraken aan de balies van burgerzaken bij de gemeente die niet kunnen wachten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: geboorteaangifte en aangifte overlijden. Als uw afspraak niet door gaat, dan nemen wij contact met u op om de afspraak af te zeggen. Producten en diensten die digitaal kunnen worden geregeld, worden uitsluitend digitaal afgehandeld.

Waarvoor kunt u uitsluitend op afspraak nog wel bij de gemeente terecht?

  • Geboorteaangifte
  • Aangifte overlijden
  • Erkenning (on)geboren kind
  • Vestiging buitenland: uitgeven BSN nummer
  • Aanvraag en afhalen paspoort/ rijbewijs/ ID: alleen indien noodzakelijk aantoonbaar

Wat is noodzaak?

  1. Aantoonbaar ticket om te gaan reizen.
  2. Geen geldig ander ID bewijs. 
  • Verloren en gevonden uitgifte alleen bij dringende zaken

Grofvuil

De gemeente maakt vanaf 17 maart geen afspraken meer voor het ophalen van grofvuil. Voor het wegbrengen van uw grofvuil kunt u terecht bij de milieustraat van Avalex aan de Hogeboomseweg 6 in Wassenaar. Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 08.00 – 17.00 uur, zaterdag: 13.00 – 17.00 uur. Meer info: www.avalex.nl

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

MEEST GELEZEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.