De veiligheidsregio Hollands-Midden, waar ook Voorschoten onder valt, stelt per zaterdag 14 maart 20.00 uur tot 31 maart 2020 een noodverordening in waardoor het houden van evenementen met 100 of meer personen niet is toegestaan. Daarmee is een oproep van de Rijksoverheid om grote bijeenkomsten te mijden, omgezet in een verbod op evenementen.

In alle gemeenten van de regio Hollands Midden geldt dat er op één locatie nergens meer dan honderd personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Dit geldt voor alle locaties behalve scholen in het primair, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, kinderopvang, locaties en gebouwen bestemd voor het openbaar vervoer en voor de publieke gezondheidszorg.. De voorzitter kan in een later stadium nog groepen, locaties en activiteiten uitsluiten van het verbod.

Het instellen van een noodverordening is besloten door het regionaal beleidsteam (RBT) van de veiligheidsregio. Burgemeester Henri Lenferink van Leiden is voorzitter van de veiligheidsregio. Door de noodverordening is het nu verboden om samenkomsten met meer dan honderd personen te organiseren. De noodverordening komt voort uit de Gemeentewet artikel 175.

1.Wanneer een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich voordoet, kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken. Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepalen wijze.

Het instellen van de noodverordening lijkt vooralsnog een symbolische maatregel. Organisaties hebben na de oproep van het kabinet al de stekker uit evenementen getrokken, zijn musea gesloten en sportclubs zijn dicht.

De veiligheidsregio Hollands-Midden is opgeschaald naar GRIP 4, de allerhoogste alarmfase.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

MEEST GELEZEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.